Gratulere med dagen sykepleiere

Av NSF Troms, 12.05.2020

v/Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms

Den 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen.  I år er denne dagen også 200-jubileumet for Florence Nightingale fødselsdag .

Florence Nightingale var en britisk sykepleier som ble verdensberømt for sitt arbeid under Krimkrigen for å reformere sykepleien og hygienen i de britiske militære lasaretter. Hun skapte i 1859 den første skole for sykepleiere, ved St. Thomas Hospital i London. Skolens primære formål var å utdanne ledere som kunne forestå sykepleien og utdanningen av sykepleiere i andre hospitaler. Hun utgav bøker om sykepleie og regnes som grunnlegger av den moderne sykepleie.

 Dagens sykepleiere gjør samme arbeid samt, mye mye mer. Vår kunnskap forebygger og reduserer smitte. Det er vår innsikt og kunnskap som gjør at det tilpasses, prioriteres og mobiliseres ressurser rundt den enkelte pasient – mellom avdelinger og tjenestenivåer. Det er vi som skal se, tolke og forstå symptomer – og som skal sikre samarbeid med pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Det er våre folk som skal ha en døgnkontinuerlig oversikt over hjelpen som gis – og som nå skal koordinere hjelpen på best mulig måte mellom pasienter, pårørende og andre deler av helse- og omsorgstjenesten.

Sykepleierledere, og alle andre sykepleiere, er nåtidens Florence Nightingal. De står ovenfor et nytt virus, en pandemi som gjør hele verden annerledes enn for bare kort tid siden. Som Nightingale er de nytenkende, modig og faglig sterke.

2020 har av Verdens helseorganisasjon (WHO) blitt utpekte til Sykepleiernes og jordmødrenes år. Ingen hadde vel kunnet tenke seg at nettopp dette året skulle bli et år der sykepleierne skulle gå i front, i hele helsetjenesten, i hele verden. I denne situasjonen med smitte så går de på jobb vel vitende om at smittevernutstyret må være på plass for å unngå at de selv blir smittet og eller at de risikere å smitte sine nærmeste.  

De siste uker har hele folket jublet og klappet for sykepleierne og den jobben de utfører. Det er hyggelig og fullt fortjent, men sykepleierne forventer også lønn som står i forhold til den kompetansen de har.

Norsk Sykepleierforbund Troms vil takke sykepleierne for den innsatsen som gjøres i den krevende situasjonen vi står overfor, og forventer at dette verdsettes også når årets lønnsoppgjør skal i havn til høsten.