Gratulerer med dagen!

Av Trine Håvardsen Skaar, 12.05.2020

Kjære alle sykepleierstudenter!

 Gratulerer så mye med dagen!

I dag, 12. mai, er vår dag og det må feires selv om vi nå står i en spesiell situasjon. Verdens Helseorganisasjon har også utpekt 2020 som sykepleiernes og jordmødrenes år. Selv om vi ikke får markert det like stort som vi hadde ønsket, håper vi at dere uansett får en flott og ekstra lærerik dag. Enten om du er i praksis, leser til eksamen eller skriver bachelor, vi heier på dere!

De siste ukene har vært ekstra krevende for oss alle og dere har virkelig stått frem som helter. Den kompetansen dere har som sykepleierstudenter har vist seg å være helt nødvendig for å takle situasjonen vi står i. Samtidig er det viktig at dere fremdeles får tilrettelegging slik at dere ikke mister muligheten til å fullføre studiet på normert tid.

 

Sykepleierstudenter er under et enormt press.

Vi skal prestere på det teoretiske og det praktiske. Vi har et stort pensum hvor vi skal lære alt fra samfunnsteori til psykiske lidelser og etikk. Selv om det også til vanlig er krevende, så kommer vi oss gjennom det. Det kommer vi til å gjøre også nå selv om situasjonen er annerledes og det som en gang var helt utenkelig, har blitt virkelighet.

Vi må i tillegg skryte av det engasjementet dere har vist gjennom hele pandemien. Det har vært rørende å se hvor mye dere har gjort for samfunnet, men også for hverandre. Uansett om du meldte deg tidlig, måtte fokusere på oppgaveskriving eller vært hjemme med barn. Dere har stått på selv om informasjonen har vært mangelfull fra studiestedet. Dere ønsket å hjelpe til i tjenesten, selv før lånekassen endret reglene for inntekt og stipend og selv om dere har hatt praksis eller skriver bacheloroppgave. NSF Student er utrolig heldige som representerer ca 90% av alle av Norges sykepleierstudenter!

Vi har sett at myndighetene har presentert noen tiltak som skal gjøre det enklere å fullføre studiet, men det er fremdeles mye vi mangler.Selv om praksis går mot slutten for dette semesteret, savner vi fremdeles en nasjonal retningslinje som sikrer våre rettigheter. Vi savner også tydelige tiltak som ivaretar vår mentale helse, for vi vet at mange av har hatt det vanskelig i denne perioden.

 

Vi vil fortsette å jobbe for å sikre deres rettigheter etter sommeren også.

Mye tyder på at høsten vil fortsette å være påvirket av tiltak som følge av situasjonen vi står i nå. Vi vil derfor kreve ytterlige tilrettelegginger fra skoler og myndighetene som gjør at utdanningen vil ha høy kvalitet. En ting vi skal fortsette å kjempe for er bedre finansiering av utdanningen. Ved bedre finansiering kan vi sikre dyktige forelesere, teknologisk utstyr og nok utstyr til å øve på prosedyrer. Det er viktig at vi sikrer at kvaliteten på utdanningen bedres før myndighetene bestemmer å sette opp flere studieplasser. 

NSF Student skal fortsette å jobbe for å sikre sykepleierstudenters interesser og rettigheter under studiet. Vi ser all den innsatsen dere legger ned for å bli sykepleiere og vi skal jobbe for å gjøre denne veien så god som mulig. Samfunnet har stort behov for den enorme kompetansen vi har og kommer til å få.

Ønsker derfor å gratulere alle sykepleierstudenter og sykepleiere nok en gang med den store dagen. Dere er helt fantastiske!

Studentleder Ingvild på avduking av første av seks gatekunstverk i anledning sykepleieråret. Det er intensivsykepleier Anniken Maamoen, intensivsykepleier fra OUS som er første sykepleier på vegg. Kunstneren som maler Anniken studerer selv til å bli sykepleier. Han heter Håkon Børs-Lind.