Ny leder i NSF Viken

Av Elin Lundby, 12.05.2020

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Sigrid Karin kommer fra stilling som rådgiver for helsefag og kvalitet ved sykehuset i Drammen. For det observante medlem så kan vi avsløre at hun på ingen måte er ny i NSF-sammenheng. Hun har vært ansatt som rådgiver i NSF Buskerud i 7 år frem til 2018. Hun har lang erfaring som sykepleier og avdelingssykepleier og som tillitsvalgt i NSF.

Vi ønsker Sigrid Karin hjertelig velkommen «hjem» til NSF og gleder oss til fortsettelsen.