Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

Av NSF Kurs- og konferanseenhet, 29.05.2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Kurset var i utgangspunktet et tilbud for ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere, men da vi fortsatt har ledige plasser ønsker vi å tilby dette til flere. Kurset er over fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020. Første sesjon er allerede gjennomført, men du vil likevel få stort utbytte av å melde deg på og delta på de tre neste sesjonene. Velkommen!

Faget i front i praksis!

MÅL:
Lære, erfare, iverksette, forebygge. Påfyll og styrke handlingskompetansen i utfordrende situasjoner og kriser i klinikk og sykepleietjeneste.

Målgruppe:
Primært ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere, men alle som er medlem av NSF kan delta.

Hvorfor:
Covid-19-situasjonen og det arbeidspresset som har vært for ledere og hovedtillitsvalgte. Vi ønsker å gi faglig påfyll og styrke handlingskompetansen i utfordrende situasjoner. 

Kursavgift:
Kurset er gratis, men du kan bli fakturert et gebyr på kr 500 dersom du ikkje møter opp uten å ha gitt beskjed på forhånd/meldt deg av.

Gjennomføring:
Man MÅ velge samme dag og tidspunkt for deltakelse på alle fire sesjonene. For å imøtekomme ulike behov legges det til rette for to ukedager med tidspunkt fra kl. 14.00-16.00 (mandag og onsdag) og to dager med kl. 16.00-18.00 (tirsdag og torsdag) Det er plass til 500 deltakere pr sesjon. Hver samling går over 2 timer, totalt 8 timer.

Tidspunkt og lenke til påmelding for:

mandagssamlinger - 25. mai, 15. juni, 21. september og 12. oktober kl. 14.00-16.00

- tirsdagssamlinger - 26. mai, 16. juni, 22. september og 13. oktober kl. 16.00-18.00

- onsdagssamlinger - 27. mai, 17. juni, 23. september og 14. oktober kl. 14.00-16.00

- torsdagssamlinger - 28. mai, 18. juni, 24. september og 15. oktober kl. 16.00-18.00

Påmeldingsfrist:
Kvelden før samling i juni, se påmeldingsskjema ved å gå inn på aktuell lenke over.

Teknisk plattform: Zoom
Hvis du ikke får nyttet Zoom gjennom jobb-PC på ditt arbeidssted, kan du delta gjennom en privat PC/Mac/nettbrett (til nøds smarttelefon).

Tema/program (som PDF):

Samling 1 - Ulike kriser og mental forberedelse

De fleste kriser inneholder flere enn en type krise. De rammer ofte både liv og helse, bemanning og drift, samt utvikling. De ulike krisetypene har ulike dynamikker –noen ganger oppstår disse dynamikkene ujevnt og uforutsigbat. Denne samlingen går gjennom ulike typer kriser og dens konsekvenser, og hvilke mentale og praktiske forberedelser som må gjøres for å håndtere disse ulikhetene effektivt.

Samling 2 - Mobilisering av kriseledelsesteam
Hvordan får man et kriseledelsesteam som ikke har jobbet sammen før krisen til å fungere effektivt fra start? På denne samlingen går vi gjennom hvordan ledere og team raskt kan etableres under kriser. Vi belyser hvem som bør være med, hvordan de bør jobe sammen og hvordan de kan bygge tillit og psykologisk trygghet for å levere høy kvalitet, umiddelbart og effektivt.

Samling 3 - Samhandling og ledelse på tvers
Det er få situasjoner som krever så omfattende samhandling som kriser. Det fordrer større ledertetthet –flere ledere og kortere vei mellom nivåer enn ellers. Dette gir raskere og mer presis samhandling. På denne samlingen går vi gjennom utfordringer og muligheter, og ulike måter å tilrettelegge for effektiv flere nivå ledelse på. 

Samling 4 - Krisekommunikasjon
Kriser krever kommunikasjon utover det vanlige både eksternt overfor en rekke stakeholdere og interessenter, samt internt ovenfor medarbeidere. Hvordan man kommuniserer påvirker virksomhetens omdømme umiddelbart og i lang tid etter en krise. På denne samlingen ser vi på metoder og verktøy for å formidle budskap på rett måte til rett tid på riktig kommunikasjons-plattform. Vi vurderer også ansvars- og responsstrategier.

Vi håper mange er motivert for å delta på denne webseminar rekken.

Foredragsholder Leo Kant
- Seniorkonsulent AFF
- Psykolog og forsker
- Kriseledelse, beredskap og lederutvikling