Nasjonalt diabetesmøte for sykepleiere på Sundvollen hotell 26.-27.august 2020

Av Eli Røed Jensen, 16.05.2020

For mer informasjon, program og påmelding, se under konferanser