Webinar om kriseledelse

Av Jan Arild Brandshaug, 18.05.2020

NSF tilbyr NSF ledere med lederansvar, fylkesledere, hovedtillitsvalgte og faggruppeledere et webinar i kriseledelse

Webinaret består av fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.  

Første sesjon starter i uke 25.

 

I vedlagte artikkel finner dere mer informasjon om dette kurset.  Det er viktig å lese det som står ang. antall deltagere, hvilke datoer og at kurset er gratis, men at det vil påløåe en kostnad på kr 500 dersom man ikke møter opp. 

 

Det er fint om dere også videreformidler dette til dere ledermedlemmer.

 

Her er link til mer informasjon og påmelding: 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4986306/12586