Kjellaug Tveit er død

Av Ann-Brit Tunset/Elsa Kristiansen, 19.05.2020

Tidligere kretsleder og mangeårig rektor ved Røde Kors Sykepleierhøyskole i Stavanger. Kjellaug Tveit er død. Ann-Brit Tunset og Elsa Kristiansens minneord er publisert i dagens Stavanger Aftenblad. NSF Rogaland har fått deres tillatelse til publisering også på NSF Rogalands hjemmeside.

Minneord - Kjellaug Tveit

 

Kjellaug Tveit døde 6. mai 2020 på Tasta sykehjem i Stavanger der hun bodde sine fire siste år. Hun var klar og orientert helt til det siste, selv om kreftene tok slutt etter hvert.

Hennes fulle navn var Bjørg Kjellaug, men det var Kjellaug vi kjente henne som. Hun var født på Bjoa i 1927 og vokste opp der sammen med fire brødre og tre søstre. Far var bygdas lærer, og dreiv samtidig gården der de bodde, slik mange lærere i bygdene gjorde i den tiden. Gården var bureisingsgard. Kjellaug tok tak i nødvendig arbeid på gården sammen med sine søsken så lenge hun bodde hjemme på Bjoa. Hun fullførte realskole og artium i Odda før hun tok fatt på sykepleierutdanning ved Røde Kors Sykepleierskole i Stavanger.

Hun ble tidlig bedt om å tre inn som lærer og tok da Norsk Sykepleierforbunds videreutdanning for lærere i Oslo. Siden hadde hun også studier i USA.
Hun var en dyktig lærer- og var glad i å undervise. Hun var svært glad i studentene og opptatt av deres ve og vel. Hun kunne navnene deres fra første dag og syntes aldri å glemme dem.

Dette gjaldt også etter hvert som hun i tillegg fikk mange og krevende administrative oppgaver å ta hånd om. I 1963 ble Kjellaug rektor for sykepleierskolen. Til da hadde forstanderinnen ved Rogaland sjukehus, Randi Juel, hatt denne funksjonen.

De var begge to ivrige for å få bygget en skole for utdanning av sykepleiere nær Rogaland sjukehus. Før dette hadde skolen først tilhold i Røde Kors sine lokaler på Eiganes og deretter sykehusets søsterhjem ved Rogaland sjukehus. Dette krevde kamp. Rogaland fylke var sykehusets eier og satte seg imot. Men det gikk til slutt.

Skolen og tilhørende studentboliger sto ferdig i 1970. Da kom noen fredelige år.

I 1988 ble Stavanger Sanitetsforenings sykepleierskole og Røde Kors Sykepleierskole slått sammen og fikk navnet Stavanger sykepleierhøgskole. Hun fikk nå 18 fredelige år sammen med stab og studenter. Men utviklingen og endringene fortsatte. I 1992 flyttet skolen til Ullandhaug og Kjellaug valgte å gå av etter 30 år som leder og lærer. Vel fortjent ble hun da tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Kjellaug var en samfunnsengasjert person. Hun var aktiv i mange frivillige oppgaver: Innenfor faget sykepleie, som formann i Norsk Sykepleierforbunds kretsstyre og lærergruppen både lokalt og på landsplan. Som pensjonist fortsatte hun som medlem i Røde Kors og arbeidet for å etablere et museum for sykehus, sykepleie og medisin, «Den Kombinerede Indretning». Hennes engasjement gjaldt også kirke og misjon. Hun var i mange år med i landsstyret for Det Norske Misjonsselskap og i lokalforeningen for samme organisasjon.

 Hun var aktiv i de menighetene der hun bodde, blant annet i menighetsråd og diakoniutvalg.
 

Kjellaug var estetiker og elsket naturen. Hun kjente navn på de fleste blomster, trær og fugler. Hun var også glad i å gå i fjellet, og hun besøkte Bjoa så lenge hun kunne. Vi har hatt en inspirerende leder innenfor vårt yrke, og vi har mistet en god venn og kollega.

Vi lyser fred over hennes minne.


Elsa Kristiansen
Ann-Brit Tunset