Reetablere og utvikle nødvendige helse- og omsorgstilbud

Av NSF, 19.05.2020

- Norsk Sykepleierforbund mener at rammene som legges for kommunebudsjettene i 2021 ikke legger til rette for å reetablere og utvikle nødvendige helse- og omsorgstilbud i kommunene, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på dagens høring i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Dagens høring var i forbindelse med Kommuneproposisjonen 2021.

- Den største risikogruppen for covid-19 befinner seg i kommunehelsetjenesten. Vi må huske at nesten 70 prosent av covid-19 relaterte dødsfall i Norge har skjedd på sykehjem, sa Sverresdatter Larsen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

- Det er en kjent mangel på sykepleiere og helsefagarbeider. Ordførere over hele landet beskriver sykepleier som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere til, fortsatte hun.

Forbundslederen avsluttet med å vise til en rekke virkemidler som NSF mener det er behov for:

Øremerket opptrappingsplan for å sikre:
o Nødvendige investeringer i utstyr og IKT
o Heltidsstillinger, som sikrer optimal bruk av sykepleierkompetansen
o Konkrete robuste tiltak for å styrke kompetanse, grunnbemanning, ledelse og organisering.
o En pasientfokusert bemanningsnorm som sikrer pasientsikkerheten.

Nye statlige virkemidler må sikre kompetanseutvikling der pasientene faktisk er og får sin pleie og behandling. NSF har store forventninger til nytt kompetanseløft som legges frem til høsten.