Norsk Sykepleierforbund samarbeidsområde Vest har fått ny administrativ leder

Av Mette Mikkelsen, 20.05.2020

 

Vi ønsker Marita Hilleren hjertelig velkommen som ny administrativ leder i samarbeidsområde Vest.

Marita er sykepleier og har hatt lederstillinger på flere nivå i kommunal sektor gjennom mange år. Hun har lederutdanning fra UiB og BI og kom nå fra en stilling som assisterende kommunalsjef i Øygarden kommune med ansvar for 8 tjenesteområder. Marita har tidligere blant annet vært både avdelingssykepleier og kommunalsjef. Marita har også vært tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i perioden 1997-2003

Marita skal ha administrativt ansvar for 2 fylkeskontor; henholdsvis Rogaland og Vestland, der noen ansatte også arbeider fra lokalt kontor i Førde.

Vi på fylkeskontorene har allerede rukket å bli litt kjent med Marita og ser frem til et godt samarbeid med henne over fylkesgrensene i samarbeidsområde Vest.