Velkommen, Marita!

Av Mette Mikkelsen og Arild Berland, 20.05.2020

NSF Rogaland ønsker velkommen Marita Hilleren som ny administrativ leder for samarbeidsområde NSF Vest! Marita vil være leder for ansatte ved fylkeskontorene i Rogaland og Vestland. Stillingen er nyopprettet og utgjør således nye ressurser som vil komme medlemmene til gode.

Marita er sykepleier og har hatt lederstillinger på flere nivå i kommunal sektor gjennom mange år. Hun har lederutdanning fra UiB og BI og kom fra stillingen som assisterende kommunalsjef i Øygarden kommune. Før det jobbet hun sju år som kommunalsjef i Sund kommune.

Hun har også jobbet som avdelingssykepleier - og hun har vært tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt for NSF i perioden 1997-2003

Marita skal ha administrativt ansvar for fylkeskontorene i Rogaland og Vestland (Det som i dag er NSF Hordaland og NSF Sogn og Fjordane). Hun vil  med sine oppgaver frigjøre ressurser hos både politisk valgte og rådgivere slik at fylkeskontorene blir enda bedre rustet til å bistå medlemmer og tillitsvalgte. 

Vi på fylkeskontorene har allerede rukket å bli litt kjent med Marita og ser frem til et godt samarbeid med henne over fylkesgrensene i samarbeidsområde Vest.