Årets sykepleier i Akershus 2019 er kåret

Av Elin Lundby, 20.05.2020

Vi gratulerer Henriette Furebotn med prisen som årets sykepleier i Akershus i 2019! Prisen ble overrakt av fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg med både ordfører, rådmann, kommunalsjefer og gode kolleger til stede.

Henriette Furebotn beskrives av sine kolleger i hjemmetjenesten i Nordre Follo kommune som en sykepleier som gir av seg selv for å styrke andre. Hun er vel halvveis i masterutdanningen til avansert geriatrisk sykepleier og deler av kunnskapen hun tilegner seg underveis i studiet, i tillegg til at hun er faglig sterk sykepleier som betyr mye for det faglige miljøet i hjemmesykepleien i Nordre Follo.

God kollega - faglig sterk 

I begrunnelsen for hvor nettopp Furebotn burde få prisen forteller kollegaene om en kollega som de setter veldig stor pris på:

Henriette har høy etisk bevissthet og er ydmyk i arbeidet hun gjør. Hun styrker det faglige nivået og er en rollemodell for kolleger, nyutdannede sykepleiere, studenter og vikarer. Hun deler kunnskapen hun har med alle og er pådriver for at alle kollegene på vår sone skal føle seg trygge på det de gjør når de er hos brukerne. Hun tar initiativ til å forbedre sykepleietjenesten ved å være løsningsorientert og finne smarte løsninger der andre står fast og deltar aktivt i veiledning av studenter og kolleger.

Henriette er veldig engasjert i alle brukere, ikke bare «sine egne» og er en pådriver også i sosiale sammenhenger for å skape et godt arbeidsmiljø. Hun er observant for hvordan kolleger har det og gjør ofte mer enn det hun skal og sier aldri nei.

Ser pasienten, kollegaen og seg selv

Kollegaene trekker frem en konkret hendelse som de mener beskriver hennes engasjement for brukerne:  Henriette var hos en bruker som var i siste fase/timer i livet. Bruker og pårørende var ikke kjent med noen av nattevaktene, og Henriette tok derfor beslutningen om at hun selv skulle gå natt for at alle i familien og bruker skulle få trygge nattetimer med en kjent person og en fin avslutning på livet. Vi opplevde at Henriette i denne situasjonen leste pårørende godt og opptrådde på en veldig profesjonell måte. Hun vet og ser når noen trenger en skulder å lene seg på, og når hun skal trekke seg bort. Hun har i etterkant av denne situasjonen fått masse skryt på hvordan hun har håndtert situasjonen. Selv om dette er en tøff arbeidsoppgave er hun åpen for å reflektere om hva som har skjedd, slik at hun kan dele sine erfaringer, på hva som går bra og hva som kunne ha vært gjort annerledes. Det er dette som gjør at Henriette er en så god kollega.

 

Overraskelse

Arrangementet rundt overrekkelsen ble holdt hemmelig for den glade vinneren – og vi kan avsløre at det var en glad, rørt og ikke minst overrasket vinner av året sykepleier-prisen i Akershus for 2019. Prisen skulle vært delt ut tidligere, men koronapandemien har forsinket prosessen.

 

Sykepleierprisen 2019

Prisen Henriette fikk var et bilde og et gavekort – og ikke minst heder og ære. Det var svært mange gode kandidater og juryen hadde en vanskelig jobb da mange hadde vært verdige vinnere.

Vi gratulerer Henriette Furebotn fra hjemmetjenesten i Nordre Follo kommune som årets sykepleier i Akershus 2019.