NSFs faggruppe Forum for kreftsykepleie

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 22.05.2020

NSFs Faggruppe for Kreftsykepleiere (FKS) i Østfold er 1 av 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Kine Torgersen er leder for faggruppen i Østfold. Til daglig jobber hun som kreftsykepleier på Senter for lindrende behandling i Sykehuset Østfold. 

For å bli medlem i FKS, må du være medlem av NSF, arbeider med kreftpasienter eller være interessert i kreftsykepleie. Som medlem får du tilgang til tidsskriftet kreftsykepleie, delta på gratis på fagkvelder som lokallaget arrangere 2 ganger pr. år. Du kan søke stipendmidler for deltagelse på seminarer og konferanser, og du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.

Medlemskapet koster kr 400,- per år og man melder seg inn ved å gå inn på " Bli medlem av faggruppen" - fanen til venstre på vår webside til NSF`s Faggruppe for Kreftsykepleiere eller sende SMS KREFT TIL 02409.

Faggruppen for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om kreftsykepleie
  • Arbeide for masterløp for kreftsykepleiere
  • Arbeide for bemanningsnorm for kreftsykepleiere
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Bidra med finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekter

Mer info om faggruppen finner du her; https://www.nsf.no/faggrupper/kreftsykepleiere

Leder for FKS i Østfold Kine Torgersen kan nås på e-post: kintor44@gmail.com