250 nye studieplasser - flaskehalsen tetter seg

Av Trine Håvardsen Skaar, 26.05.2020

Denne uken har regjeringen presentert hvordan de 4000 ekstra studieplassene skal fordeles. 

Blant de 4000, skulle 1123 plasser til helse- og sosialfag, og av disse skal nå 250 nye studieplasser til sykepleierutdanningen. Som en organisasjon for sykepleierstudenter er dette noe vi stiller oss kritisk til. Sykepleierutdanningen sliter med høyt frafall, og statistikk viser at selv om vi øker antall studieplasser, vil ikke dette resultere i like mange sykepleiere.

 

*Statistikk hentet fra SSB

 

Et tiltak som å åpne slusene fullstendig vil ha en dårlig effekt, og noe NSF Student mener vil koste mer enn hva man tjener på det. Dette vil gå ut over kvaliteten på studiet, og vil ikke nødvendigvis ende opp i flere sykepleiere.

NSF Student mottar også en rekke henvendelser fra studenter i praksis, hvor det kommer flere frem utfordringer med praksis. Praksis er og blir en flaskehals, noe statsministeren har anerkjent. For oss er det uforståelig for hvordan vi skal få plass til 250 flere studenter ute i praksis. For vi skal ikke bare være i praksis, vi skal lære prosedyrer, følge opp pasienter, gjennom blant annet stell og omsorg, for å nevne noe.

NSF Student har alltid vært klar på at tiltakene som må iverksettes må være å hindre frafall på studiet, Ikke bruke flere millioner på studieplasser som etter statistikken vil ha stort frafall. Vi må satse på kvaliteten av fremtidens sykepleiere før vi velger kvantitet.