Covid-19 og Endoskopi

Av Therese Kristin Havnsund, 27.05.2020

ESGENA har for tiden en spørreundersøkelse hvor de undersøker hvordan Covid-19 har påvirket arbeidssituasjonen i Europa til ansatte innen endoskopi og gastroenterologi.

 

Covid-19 har gitt utfordringer både når det gjelder smittevern, kontaktretriksjoner, hygiene og pasientflyt. Dette har igjen påvirket hvordan man utfører arbeidet på endoskopienhetene. Noen har også opplevd å bli omdisponert til andre enheter og det er krevende med endringer i prosedyrer og fare for å selv bli smittet.

Svarene vil være kryptert og anonym. Spørreskjemaet er åpent til 16.juni.

https://www.surveymonkey.de/r/ESGENA_COVID-19