Ny studie i behandling av Mb Chrons

Av Therese Kristin Havnsund, 27.05.2020

Professor Jørgen Jahnsen og doktorgradsstudent Kristian Espeland ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo er ansvarlige for en ny klinisk studie.  

Studien tar sikte på å forbedre symptomer og kontrollere betennelsen i Crohns sykdom ved bruk av Gliolan medisiner i kombinasjon med blålysfotoferese.

https://researchoutreach.org/articles/novel-therapy-help-patients-active-crohns-disease/?fbclid=IwAR3ytY92otV_zQEG1mDnMZPA3UCjLNF-IeJkQEKXGxW3v2SHHFAqNNFeTOU