Kandidater til sentrale verv i NSF Student 2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 29.05.2020

Her finner du oversikt over kandidatene som har stilt til leder, nestleder og studentstyret for perioden 2020-2021

NSF Student skal holde sitt årsmøte digitalt i 2020. Årsmøte skal blant annet velge ny studentleder, studentnestleder og studentstyre for Norsk Sykepleierforbund perioden juni 2020 - juni 2021. 

 

LEDERVERVET

NSF Students årsmøte skal velge hvem som skal lede NSF Student for det kommende året.

Kandidatskjema finner du til høyre, i den grå boksen.

 

Kandidat: Edel Marlén Taraldsen

Alder: 26 år

Studietsted og år: UIT Campus Hammerfest, siste studieår

E-post: edelmarlen@hotmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg nå har fått lov til å være engasjert i Norsk sykepleierforbund i 3,5 år og føler meg langt i fra ferdig med den påbegynte (og den fullførte) jobben jeg har bidratt med. Det har gitt meg utrolig mye som student og person å jobbe for oss studenter. Jeg har i denne tiden lært mye om hvordan sykepleierutdanningen fungerer lokalt og nasjonalt, om studentrettigheter og de ulike lover og regler som gjelder for utdanningen og fått lov til å være med å påvirke. Ikke minst har jeg lært mye om hvordan organisasjonen er bygd opp og jeg har fått har god innsikt i hvilke samarbeidspartnere NSF har – både på studentnivå, men også som forbund i sin helhet. Jeg er stolt over at dere har gitt meg tillit i vervene og gitt meg mulighet til å få lov til å representere oss de årene jeg har vært engasjert. Erfaringen, kunnskapen og tilliten har gjort at jeg har svært lyst til å fortsette å gjøre en god innsats for oss i NSF Student – men nå som studentleder.

Videre kommer jeg til å bruke mitt brennende engasjement for oss studenter blant aktuelle aktører for å påvirke til endringer vi synes er viktige. Håper dere ønsker å gi meg fornyet tillit og muligheten til å jobbe videre for oss – på heltid.

I den usikre og ekstraordinære situasjonen vi har stått i – og som vi fortsatt står overfor idag, er det enda viktigere med kontinuitet og en tydelig ledelse i front som kan sikre at landets sykepleierstudenter føler seg hørt og at ord blir til handling der det er aktuelt.
Jeg har fra tidligere samarbeidet med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen gjennom fylkesstyrene i Troms og Finnmark og dette er en erfaring jeg vil ta med meg i et eventuelt videre samarbeid med henne som studentleder.

 

NESTLEDERVERVET

NSF Students årsmøte skal velge hvem som skal lede NSF Student, sammen med studentleder for det kommende året.

Kandidatskjemaene finner du til høyre, i den grå boksen.

 

Kandidat: Kent Hanssen

Alder: 27 år

Studietsted og år: Nord Universitet Campus Bodø, 2. studieår

E-post: kentare.hansen@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg for at jeg ønsker å påvirke sykepleierutdanningen og være en representant for norske sykepleierstudenter. Jeg har allerede sittet i studentstyret til NSF i ett år, men føler at det er så mye mer jeg ønsker å få gjort. Ett eksempel er arbeidet med tillitsvalgte og lokallag. I året som har gått har jeg vært med i tillitsvalgtgruppen, og en av de tingene vi har jobbet med er å få i gang flere lokallag, og vi har aldri hatt flere lokallag enn vi har nå (!!). Dette er et arbeid jeg svært gjerne ønsker å fortsette med.

 

VERV SOM STYREMEDLEM

NSF Students årsmøte skal velge hvem som skal sitte i studentstyret til Norsk Sykepleierforbund for 2020-2021. Studenstyret skal jobbe sammen med ledelsen, for å realisere politikk som ble vedtatt på årsmøtet. Samt bevare og jobbe for medlemmene.

Alle kandidatskjemaer finner du til høyre, i den grå boksen.

 

Kandidat: Solveig Fosse

Alder: 22 år

Studietsted og år: OsloMet Campus Pilestredet

E-post: solveigffosse@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg brenner for studentpolitikk, og er klar for å legge inn en ekstra innsats. Jeg trives i engasjerte miljøer, og ser at NSF Student er der jeg ønsker å være!

 

Kandidat: Karl Ernest Bøe Koch

Alder: 39 år

Studietsted og år: Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn

E-post: kek@online.no

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg for å kunne lære mer om NSF som organisasjon. Gjennom å bidra med mine tanker og ideer vil jeg være med å gjøre NSF-students studentpolitikk mer synlig for hvert enkeltmedlem. Jeg vil være en del av laget som motiverer til aktivitet og fører de politisk valgte sakene ut i allmennhe-ten.

 

Kandidat: Hilal Gure

Alder: 22 år

Studietsted og år: OsloMet Campus Kjeller, 2. studieår

E-post: hilal_shide@live.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg har vært aktiv i NSF student siden jeg startet på sykepleierutdanning i ulike roller. Jeg har vært lokallagsleder, fylkesrepresentant og vært med i verveteamet to perioder. Gjennom de siste to årene har jeg lært utrolig mye om meg selv og om organisasjonen og mine rettigheter. Mitt siste år som sykepleierstudent ønsker jeg å bruke tiden min på å formidle hva NSF student er og hva vi står for. Jeg vil jobbe for at våre studentmedlemmer vet om sine rettigheter både ved studiet, men også som en arbeidstaker.

Jeg vil også jobbe med opplæring og oppfølging av tillitsvalgte. Det siste året har mye av jobben min som leder av students fakultetsråd gått ut på oppfølging og opplæring av studentrådene ved fakultet.

 

 

Kandidat: Truls Aamodt

Alder: 22 år

Studietsted og år: Unviersitetet i Stavanger, 2. studieår

E-post: truls_aamodt@hotmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem fordi jeg ønsker å bidra enda mer til NSF Student. Jeg synes det er veldig interessant, gøy og ikke minst lærerikt å være med å utvikle utdanningen og sykepleiefaget mot en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Kandidat: Oda Randby Steinskog

Alder: 23 år

Studietsted og år: OsloMet Campus Sandvika, 2. studieår

E-post: odarandby@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg fordi NSF student er en viktig organisasjon som jobber med mange bra saker for sykepleiestudenter nasjonalt sett. Jeg tror at dersom man organiserer seg og har forskjellige meninger kan vi nå lengre enn dersom vi skal kjempe kampene alene.

 

Kandidat: Ida Nagel Fredriksen

Alder: 24 år

Studietsted og år: VID Campus Bergen, 2. studieår

E-post: ida.nagel.fredriksen@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
 Nå går jeg inn i mitt tredje år på høyere utdanning, og selv om jeg har engasjert meg mye i studentpolitikken har jeg ikke investert like mye tid i spørsmål som omhandler sykepleierutdanningen og -profesjonen. Jeg føler da at det er på høy tid at jeg tar ansvar for min egen og så mange andres fremtid som sykepleiere, samtidig som jeg ønsker å ta ansvar for å reagere og gjøre noe med det forbedringspotensialet som utdanningen har på flere områder.

I denne perioden har flere fått øynene opp for hvor viktige sykepleiere er for samfunnet vi bor i, og det er veldig hyggelig. Likevel dreier fokuset ofte seg mot kompensasjon for utøvelse av profesjonen i form av lønn og tillegg samt godt smittevernsutstyr. Jeg vil gjerne se at vi benytter denne situasjonen til å styrke sykepleierutdanningen på flere punkter, og da spesielt det som handler om smittevern og sykdomslære.

I høst var jeg med på skolens arbeid i å utarbeide en ny fagplan for sykepleierutdanningen hos oss på VID. Jeg satt i en arbeidsgruppe som tok for seg samhandling og lederrollen. Det som overrasket meg var at de ansatte stilte lavere krav til studentenes lederevner ved avsluttet utdanning enn hva jeg gjorde. Mange sykepleiere er alene med ansvar på jobb, og da gjør man studentene en bjørnetjeneste om man ikke stiller tydelige og gode krav til lederevne. Ikke minst ender utdanningen opp med å bli av lavere kvalitet dersom kravene til sluttlæringsutbyttet er lavt. Flere arbeidsplasser stiller høye krav til lederevne, og da bør utdanningen gi studentene den kunnskapen og de ressursene de trenger for å bli best mulig ledere.

Jeg stiller til valg fordi at jeg har valgt en utdanning som jeg brenner for, og som jeg gjerne ønsker å være med på å forbedre. Jeg har også et ønske om å bli bedre kjent med organisasjonen og bidra der jeg kan med det jeg kan.
Jeg gjør virkelig alt med et smil, og håper på å få tilliten til å jobbe innenfor et felt jeg brenner for.

 

Kandidat: Tonje Hugdahl

Alder: 25 år

Studietsted og år: Høgskulen på Vestlandet Campus Haugesund, 3. studieår

E-post: tonjehugdahl@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg, da jeg er brennende engasjert når det angår å kjempe for studentenes rettigheter i møte med de systemer en møter underveis i studiet; det skal ikke være tilfeldig hvem som får god veiledning i praksis og vi har lov til å gi beskjed om at ting ikke er greit når de faktisk ikke er det. Det vil alltid være rom for forbedring når det angår sykepleie, et fag i stadig endring, og det å få muligheten til og være med å forme sykepleierutdanningen til å bli best mulig, er noe jeg kunne tenke meg å være med på.

 

Kandidat: Brage Larsen

Alder: 21 år

Studietsted og år: Universitetet i Stavanger

E-post: brage99@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg stiller til valg fordi jeg ser på meg selv om en engasjert og arbeidsom type. Jeg mener at ved å melde meg til studentstyret kan jeg også hjelpe å forme sykepleie som yrke og studie. Jeg vil utgjøre en forskjell, og da ser jeg Studentstyret som en viktig plattform.

 

Kandidat: Ruben Dahl Leirvåg

Alder: 25 år

Studietsted og år: 

E-post: ruben.firmamail@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Den største grunnen til at jeg vil stille til valg som styremedlem er mitt brennende engasjement mot å forbedre sykepleierutdanningen, både når det kommer til det faglige innholdet i utdannelsen og når det kommer til praksis.

Jeg synes det er utrolig kjekt å sitte og diskutere politikk som er med på å forandre utdannelsen og dette er en gylden mulighet til å være med på å forme akkurat dette.

Det er vi som studenter som vet hvor skoen trykker, så om årsmøtet velger å gi meg tillit, så vil jeg jobbe iherdig for at studentstemmen skal bli hørt og at vi sammen kan skape en forandring.

 

Kandidat: Sigrid Husøy Larsen

Alder: 22 år

Studietsted og år: Universitet i Tromsø Campus Tromsø, 2. studieår

E-post: sigridhu@me.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg ønsker å stille til valg for å bidra til utviklingen av sykepleierutdanningen og lære mer om rettigheter og organisasjonsarbeid. Jeg deltok på årsmøtet for første gang i fjor og ble overasket over påvirkningskraften til studentene, og synes det er veldig interessant å se at sakene som blir tatt opp faktisk blir gjort noe med. Jeg ønsker å delta på denne prosessen og bidra til dette arbeidet gjennom verv i studentstyret!

 

Kandidat: Nora Pettersen Daldorff

Alder: 25 år

Studietsted og år: NTNU Campus Trondheim, 2. studieår

E-post: nora_daldorff@hotmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 

Mitt første møte med NSF Student fikk jeg allerede før jeg startet på sykepleierutdanningen. Min tidligere samboer, nå stolt sykepleier, var fylkesrepresentant for sitt fylke og et aktivt studentmedlem for Norsk Sykepleierforbund. Det å se hva NSF gav samboeren min var utrolig gøy og jeg ble fort klar på at med en gang jeg kom inn på sykepleierutdanningen skulle jeg meldes inn i Norsk Sykepleierforbund.

De to siste årene har jeg vært kulltillitsvalg for kullet mitt på sykepleierutdanningen. Her har jeg fått jobbet tett med både studenter og skoleledelsen. Der har jeg fått argumentere for studentene i kullet mitt og jeg har innsett at jeg synes det er veldig kult å kunne være studentenes stemme. Samtidig har jeg det siste året fått æren av å være fylkesrepresentant for NSF, hvor jeg her også har fått kunne være stemmen til studentene i fylket. Jeg har også vært medlem i Lokallaget de siste to årene hvor jeg har vært med å arrangere ulike arrangementer for studentmedlemmene våre.

Det siste året har jeg fått æren av å delta på både høst- og vårkonferansen og blir bare mer og mer engasjert og inspirert til å gjøre noe mer for studentmedlemmene. Nå ønsker jeg å ta alt dette her et steg videre med å stille til valg som styremedlem i studentstyret.

 

Kandidat: Ingrid Øvretveit

Alder: 27 år

Studietsted og år:  Høgskulen på Vestlandet Campus Førde, 2. studieår

E-post: 182766@stud.hvl.no

Hvorfor ønsker du å stille: 
Eg ynskjer å stille til valg fordi eg har lyst å være med og bidra i det viktige arbeidet NSF Student gjer. Eg er relativt ny i NSF organisasjonen, men synast det er viktig og spennande arbeid, som engasjerar meg veldig.

 

Kandidat: Line Ostad

Alder: 25 år

Studietsted og år: Universitetet i Agder Campus Grimstad, 2. studieår

E-post: line.ostad@gmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Når jeg kom på mitt første NSF-arrangement for to år siden kjent jeg ingen andre. Jeg ble møtt av den mest imøtekommende, varme og positive organisasjonen jeg har truffet. Dette er noe jeg gjerne vil være med å bygge videre på.

 

Kandidat: Ola Gimse Estenstad

Alder: 21 år

Studietsted og år: OsloMet Campus Pilestredet, 2. studieår

E-post: ola.g.e@hotmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Før jeg sier litt om hvorfor jeg ønsker å stille, ønsker jeg å introdusere meg selv. Mitt navn er Ola, jeg er 21, originalt fra Trøndelag og studerer sykepleie ved OsloMet. Jeg er en veldig positiv person som ønsker å styrke studentbevegelsen. Jeg har et brennende engasjement for at studenter skal ha det bra, om det er i undervisning, praksis eller på fritiden. NSF student sikrer oss sykepleierstudenter og sørger for at vi på tryggere vis kan komme oss gjennom studiene og inn i arbeidslivet. Mitt bidrag til denne organisasjonen tror jeg kan være stor, og jeg ønsker å være med på å utfordre og videreutvikle oss som fagforening.

Koronasituasjonen har krevd ekstra av de fleste, da kanskje spesielt de som jobber i helsevesenet. Sykepleiestudenter har spilt en viktig rolle frem til nå og kommer til å bety mye i tiden fremover. Det å da sikre våre interesser, om det er læringsmiljø eller forholdene i praksis, vil være viktig.

 

Kandidat: Annette Vikestad

Alder: 32 år

Studietsted og år: Høgsulen på Vestlandet Campus Stord, 3. studieår

E-post: annvik87@hotmail.com

Hvorfor ønsker du å stille: 
Jeg er stolt av å snart kunne kalle meg sykepleier. Gjennom studietiden har jeg sett at yrkesretningen har forbedringspotensialer både i utdanningen og arbeidslivet. Jeg ønsker å bidra til positiv fremstilling og utvikling av sykepleiefaget, og mener at et verv i NSF sitt studentstyre er en ypperlig mulighet til nettopp det.