Ferie i en annerledes sommer

Av Lill Sverresdatter Larsen, 27.05.2020

De fleste jeg har spurt om ferieplaner for denne sommeren sier at i år satser de på Lofoten. Lofoten er nydelig, barskt, vilt og lunt. God reise og god ferie.

Dere som tar kontakt med meg om ferie gjør det fordi dere er urolige for om dere får tatt ut ferie i år på grunn av arbeidsgivers fortolkning av koronaavtalene. La det være helt klart: Retten til å ta ut feriefritid er viktig, og etter flere måneder med ekstra krevende arbeid og store krav til sykepleieres innsats og fleksibilitet, er denne retten om mulig av enda større betydning.

Utgangspunktet er klart; alle har rett til å få fastsatt sin ferie i god tid slik at man kan få mulighet til å planlegge ferietiden. For de fleste var ferieplanene klar innen 1. mai. Ferieplanen som arbeidsgiver har lagt, må være tilpasset de ressursene arbeidsgiver vet de har tilgjengelig i en situasjon med en koronapandemi som krever særlig beredskap. Kun i helt spesielle tilfeller kan arbeidsgiver fastsette ferie med kortere varslingsfrist. Det må i så fall vurderes konkret på den enkelte arbeidsplass om vilkårene for kortere varslingsfrist er til stede.

Samtidig får jeg ukentlige meldinger som denne:

«At jeg og mine kolleger nå blir tvunget inn i en beintøff turnus med betydelig kortere friperioder, en ekstrem vaktbelastning, tredeling og avkorting av ferie. Alt på ubestemt tid, og utelukkende fordi arbeidsgiver over flere år har nedprioritert faste ansatte, høyt kompetente sykepleiere, og heller lent seg på svindyre vikarbyråer. Nå betaler de faste ansatte prisen, og det syns jeg er svært tungt å svelge.»

Bekymringen omhandler ferieavvikling på kort sikt, men problemene vi erfarer nå bunner i et langt større problem knyttet til finansiering og prioritering i helsesystemene.

Uroen for ferieavviklingen er forståelig. Endringer i ferieplanen kan gjøres dersom det oppstår uforutsette ting, slik som en kraftig oppblussing i koronapandemien, eller andre ting som arbeidsgiver ikke kan forutse. Selv om arbeidsgiver har rett til å gjøre slike endringer ved uforutsette hendelser, så strekker arbeidsgivere som fortjener tittelen «leder» seg langt for å unngå ensidige endringer i fastsatt ferie. Dette er også nærmere omtalt i en felles veileder for avvikling av ferie i 2020 mellom KS og forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden. Der endringer må gjøres, bør arbeidsgiver først se på om det er mulig å gjøre justeringer i arbeidsplaner, samt se på frivillige løsninger med den enkelte arbeidstaker.

Eventuelle frivillige løsninger må for øvrig selvsagt være tillatt. Et eksempel som ikke er tillatt, men som likevel er forsøkt brukt, er planlagt beredskapsvakt i ferien. Er du i beredskap så skal det beregnes arbeidstid, og du kan derfor ikke samtidig avvikle ferie.

Vi i NSF er svært opptatt av at alle våre medlemmer, både de som har stått i frontlinjen i koronakrisen og alle andre som har fått sin hverdag snudd opp ned, skal få en ordentlig ferie med mulighet til nok hvile og restitusjon. Vi håper du finner noen #happymoments og holder deg frisk og klar til nye utfordringer når høsten kommer. Normal ferieavvikling skal sikres så langt det er mulig, og NSF skal bidra så godt vi kan for å sikre dette.

Vi i forbundsledelsen arrangerer et åpent nettmøte for medlemmene på NSFs Facebook-side førstkommende fredag 29. mai 11.30-12.15 hvor vi blant annet snakker om og svarer på spørsmål knyttet til ferie, men også kommuneøkonomi ut fra revidert nasjonalbudsjett.

Har du spørsmål om ferie og ferieavvikling under koronakrisen, så anbefaler vi å ta en nærmere titt på våre koronaside med spørsmål og svar.
Mange vil også få svar på sitt spørsmål i veilederen som vi har vist til over.
For svar på vanlige spørsmål om ferie, se nærmere på NSFs informasjon her.

NSF oppfordrer dere til å ta kontakt med din tillitsvalgte dersom det er usikkerhet rundt avvikling av ferie og dere ikke finner svar i artiklene over.

For øvrig, følg gjerne Sykepleierpodden – podkasten for deg som er sykepleier og har faget i front, og for alle dere andre som ønsker å vite hva som skjer i Helse-Norge akkurat nå. Følg Instagram-kontoen @forbundsledelsen på for å se hva som skjer i NSFs kulisser.