Jordmor med asylsøkere blant dine pasienter?

NSF har fått en henvendelse fra Folkehelseinstituttet. De ønsker å komme i kontakt med jordmødre og sykepleiere som har erfaring med å ha asylsøkere som pasienter, og som kan tenke seg å svare på et enkelt spørreskjema.

.

 

Folkehelseinstituttet (FHI), Enhet for migrasjonshelse skal i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) gjennomføre et 2-årig prosjekt der de skal se på asylsøkeres økonomi. 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM. I den forbindelse skal vi blant annet gjennomføre en elektronisk undersøkelse blant helsepersonell og frivillige som har erfaring med arbeid blant asylsøkere. 

FHI ønsker derfor å komme i kontakt med jordmødre og sykepleiere som har/har hatt asylsøkere blant sine pasienter.

Jordmødre og sykepleiere som er interessert i å delta i undersøkelsen, bes ta kontakt med FHIs prosjektleder Ragnhild Magelssen på e-post ragnhild.magelssen@fhi.no  så raskt som mulig.

 

 

Jordmødres og sykepleieres erfaringer med asylsøkere i møte med helsevesenet er viktige, og håper derfor dere kan bidra til å spre denne invitasjonen om deltakelse via deres kanaler.