Tilbake til vanlige egenmeldingsregler

Av Trude Hansen, 29.05.2020

Med bakgrunn i den nå endrede smittesituasjon i samfunnet, så trekkes den utvidede retten til bruk av egenmelding tilbake til vanlige egenmeldingsregler.

Det ble i mars besluttet av regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars. Bakgrunnen for at dette ble innført i mars, var for å sørge for at fastlegene og legevaktslegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter, og ikke skrive sykmeldinger.

Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding. Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet, og de vanlige reglene vi har for sykefravær og egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra 1. juni gjelder derfor de vanlige egenmeldingsreglene igjen. Du kan derfor ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

 

OBS - kan være lokale variasjoner

NSF anbefaler deg å finne ut hva som gjelder for deg hos din arbeidsgiver. Det kan være lokale variasjoner. Du skal få informasjon fra din arbeidsgiver om hva som gjelder ved ditt arbeidssted. Ta kontakt om det er noe du lurer på.