Mer arbeidslivsrelevant enn sykepleierutdanningene er det vanskelig å bli

Av NSF, 29.05.2020

Vi har vært i møte med Kunnskapsdepartementet om innspill til den kommende arbeidslivsrelevansmeldingen. 

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og leder av NSF Student Ingvild Lauritsen møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo og seniorrådgiver Sigrid Tollefsen (på skjerm).

Vi tok opp utfordringene med sykepleier-, spesialsykepleier- og jordmormangel og det økende frafallet i utdanningene. Sykepleierforbundet mener høyere finansieringskategorier, forskriftsfesting av praksis i kommunal helse og omsorgstjeneste for bachelorstudiet, mere stimuleringsmidler til simuleringsutstyr, praksisveilederutdanning, kombinerte stillinger og stipendiatstillinger vil kunne betydelig bedre praksisstudiene og studiene som helhet og derved redusere frafallet i utdanningene.

I tillegg vil det øke samhandlingen mellom utdanningspersonell og praksisfelt og bedre arbeidslivsrelevansen også i de teoretiske studiene. Vi tok også opp utfordringene med innretningen på de nye styringssystemene for videreutdanningene i sykepleie, med avstigningsmulighet fra masterutdanningene etter 90/60 studiepoeng.

Asheim var svært interessert i få eksempler på steder der praksisveiledningen er god, for å bygge på disse erfaringene, og på betydningen av helhetlige masterutdanninger. 

Vedlagt er lenke til Norsk Sykepleierforbunds innspill.

Arbeidslivsmeldingen_-_NSFmøte_i_KD_29_05_20..DOCX