Vil du være en del av verveteamet til NSF Student?

Av Trine Håvardsen Skaar, 02.06.2020

Du kan honoreres for å være med å verve nye medlemmer.

NSF Student reiser til alle landets sykepleierstudenter hvert år for å besøke de nye studentene og gi dem en god start på sin studietid og fremtidige yrkeskarriere. Verveteamet består av utvalgte sykepleierstudenter/sykepleiere som blir kurset i verving. NSF dekker reise- og oppholdskostnader, og verveoppdrag honoreres.

I år er det viktigere enn noen gang at vi er synlige for de nye studentene, slik at de vet at de vil ha NSF i ryggen både som student og som ferdig utdannet sykepleier. Høstens studiestart er fremdeles litt usikker og uklar, myndighetene har varslet klarere beskjed i juni. Men vi vil uansett kunne besøke studiestedene digitalt!

Dersom du er interessert i å bli med i årets verveteam kan du laste ned skjemaet, fylle ut og sende inn til e-postadressen som står oppgitt i skjemaet. 

Kandidater blir utvalgt på bakgrunn av en vurdering av tilgjengelighet og teamets sammensetning forøvrig. For å delta i verveteamet er det en forutsetning av du kan delta på kurs i starten av august. Kursdato kommer.

Spørsmål?

Har du spørsmål til hva deltakelse i verveteamet innebærer?

Send oss en e-post!