Sykepleiere som har/har hatt asylsøkere blant sine pasienter

Av NSF, 02.06.2020

Folkehelseinstituttet (FHI), Enhet for migrasjonshelse skal i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) gjennomføre et 2-årig prosjekt der de skal se på asylsøkeres økonomi.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM. I den forbindelse skal vi blant annet gjennomføre en elektronisk undersøkelse blant helsepersonell og frivillige som har erfaring med arbeid blant asylsøkere.

FHI ønsker derfor å komme i kontakt med sykepleiere som har/har hatt asylsøkere blant sine pasienter.

Sykepleiere som er interessert i å delta i undersøkelsen, bes ta kontakt med FHIs prosjektleder Ragnhild Magelssen på e-post ragnhild.magelssen@fhi.no så raskt som mulig.