Hvorfor skal framtidens spesialsykepleiere ha mastergrad?

Av NSF, 03.06.2020

Norsk Sykepleierforbund mener at fremtidens spesialsykepleiere må ha mastergrad (120 studiepoeng). I dette heftet kan du lese de viktigste grunnene til at vi mener dette.

Videreutdanninger innen anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon-, kreft- og helsesykepleie (ABIOKH) har eksistert i lang tid, og de enkelte videreutdanningene ble startet for mellom 35 og 70 år siden. 

Store endringer har skjedd i helsetjenesten, de ulike fagområdene og i utdanningsforløpene siden oppstarten. Pasientene har blitt flere og med mer komplekse og sammensatte sykdommer. Forventningene til hva helsetjenestene skal levere har økt. Vi har fått nye behandlingsmuligheter og stadig ny teknologi blir innført. Oppgaveglidning har medført endret ansvar og nye oppgaver for sykepleierne. Vi har fått økt spesialisering, krav om å jobbe kunnskapsbasert og om å drive med forskning. 

Alt dette gjør at vi har behov for flere sykepleiere med masterkompetanse. 

I heftet Hvorfor skal fremtidens spesialsykepleier ha mastergrad? finner du gode argumenter for hvorfor spesialsykepleiere skal ha mastergrad.