Webinar i kriseledelse i NSFs regi mai-oktober

Av Eli Røed Jensen, 04.06.2020

Gratis webinar i kriseledelse tilbys ledermedlemmer med peronalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere, fire sesjoner som følger hverandre mai-oktober 2020.

 

For mer informasjon og påmelding, klikk på lenken under:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4989417/12586/Webinar-i-kriseledelse-vaaren-og-hosten-2020?fbclid=IwAR252aztZSLEdfR3rRXkIl16xdB23rEdmxlF7pDeYg_EkcftzXO0mEI58fY