Status fagkonferanse

Av Charlotte Bakken Heltne, 08.06.2020

Fagkonferansen som skulle arrangeres 7.-8.mai i år, måtte som andre arrangement dessverre avlyses på grunn av situasjonen med koronapandemien. Hvordan ting blir fremover er fortsatt uvisst.

I utgangspunktet skal nordisk konferanse arrangeres i Sverige i 2021, men om dette gjennomføres eller ei er vanskelig å forutsi pr idag. Normalt har det ikke vært arrangert nasjonale konferanser de årene det er nordisk konferanse - og styret i FGØS vil komme med informasjon om det blir en "forskjøvet" nasjonal konferanse fra 2020 til 2021, eller om denne konferansen må gå helt ut.