Eldreomsorg i alle regnbuens farger

Av Tor Engevik, 09.06.2020

Den 4. juni kalte lokalgruppen i Rogaland inn til fagsamling og årsmøte i Haugesund. 

Arrangøren hadde tilrettelagt slik at vi elleve deltagerne kunne holde god avstand til hverandre og vi fulgte ellers anbefalte smittevernrutiner. Tema for kvelden var «eldreomsorg i alle regnbuens farger» der Mia Nummedal Bolstad kom med utdrag fra sin bacheloroppgave. Mia fortalte om utfordringer knyttet til hvordan «skeive» vil kunne bli ivaretatt på sykehjem og hun kom med teorier og forslag til hvordan vi sykepleiere best mulig skal kunne gi omsorg til eldre på sykehjem uavhengig av legning. De fremmøtte ga uttrykk for at foredraget hadde vært svært lærerikt og reiste hjem til sine arbeidsplasser med nytt faglig påfyll. På årsmøte etter samlingen ble Oddveig Andersen valgt til leder av lokalgruppen og det ble valgt inn fire dedikerte styremedlemmer og fire varamedlemmer til styret. Vi i landsstyret i faggruppe for NSFs faggruppe for geriatri og demens ønsker lokalgruppen i Rogaland lykke til med arbeidet videre og ser frem til nye og gode fagseminarer i Rogaland.