Kjenner du kommune- og spesialisthelsetjenestens beste unge leder?

Av NSF, 09.06.2020

Sammen med NSF og AAF skal KLP nå finne fem ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som får muligheten til å ta ut enda mer av sitt potensiale. De får plass på AFFs anerkjente lederprogram for ledertalenter – Solstrand Accelerate. 

Nå klapper alle for det store laget med fantastiske ansatte som takler krisen på vegne av fellesskapet. Denne krisen er krevende. Samtidig er store utfordringer og omstillinger alltid en del av hverdagen i kommune- og helse-Norge. Nå leter vi etter dem som skal stå støtt i neste krise. Vi skal finne morgendagens beste ledere i kommune- og spesialisthelsetjenestens beste unge leder.

Kjenner du en i starten av sin lederkarriere som imponerer deg? Som har øye og omtanke for de rundt seg og et klokt hode? En som alltid spiller deg god og får frem det beste i deg? En som støtter, løfter, motiverer deg og kjemper for at dere skal levere det beste dere kan, både i tøffe krisetider og på en helt vanlig tirsdag? 

Hvem kan bli nominert?

Vi ser etter unge ledere i alle deler av kommune- og helsesektoren i Norge. Med unge ledere mener vi de som er i starten av sin leder-karriere. Det er ingen aldersbegrensninger, men de som er i denne fasen av karrieren er gjerne mellom 25 og 50 år.

Du kan sende inn dine nominasjoner fra 2. juni 2020 til 21. juni 2020.

Det er reservert tre plasser til NSF-medlemmer.

Hva er premien?

Fem vinnere får delta på Solstrandprogrammet Accelerate. Programmet er på 5 uker fordelt over 14 måneder, med noe arbeid mellom samlingene. Første seminar er 7. - 11. september 2020, siste seminar er 18. - 22. oktober 2021. Etter programmet blir du en del av et varig nettverk av ledere på tvers av funksjoner og organisasjoner. Vinnerne får dekket kursdeltagelse, reise og opphold.

Du kan nominere kandidat og finne mer informasjon på KLP sine nettsider her.