Nå har også Sarpsborg kreftkoordinator!

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 10.06.2020

Heidi Meisingset er ansatt som kreftkoordinator i nyopprettet stilling i Sarpsborg. Dermed har Østfold ni kreftkoordinatorer knyttet til kommunehelsetjenesten. Det er i kommunene Indre Østfold, Moss med Råde, Våler, Hvaler, Fredrikstad, Halden og Aremark.

Østfolds sist ansatte kreftkoordinator er også Sarpsborgs første i stillingen. Heidi Meisingset er utdannet kreftsykepleier og begynner i sin nye jobb i august. Hun er imidlertid godt kjent i kommunen. Hun har lang erfaring fra hjemmetjenesten som sykepleier og fagsykepleier. De siste to årene har hun jobbet som sykepleier på Helsehuset.

Som nytilsatt kreftkoordinator i kommunen har hun både flere forventninger og ser mange  muligheter;  

• det er et lavterskeltilbud  - slik at pasienter og pårørende selv kan ta kontakt med kreftkoordinator, samt at pasienter henvises via lege, sykepleier eller andre samarbeidspartnere.

• som kreftkoordinator møter man kreftrammede i ulike faser av sin sykdom. Det kan være behov for å veilede, gi råd, støtte og guide når sykdommen rammer.

• bistå med å legge til rette hverdagen for den kreftsyke og deres pårørende; hjelpe å finne ut av aktuelle tilbud, søke nødvendige omsorgstjenester og koordinere disse.

• kartlegge og lindre symptomer og plager pasientene måtte ha.

• bistå kreftpasienter i ulike faser av sykdommen, samt legge til rette for en verdig avslutning av livet.

Sarpsborgs nye kreftkoordinator er ansatt i hel stilling. Hun vil ha kontor på Helsehuset og hun kan nås på e-post heme@sarpsborg.com

 

Oversikt over kreftkoordinator i kommunene i Østfold

Moss:  

Eirin Vedvik, e-post Eirin.Vedvik@moss.kommune.no

Asborg Dammen, e-post asborg.dammen@moss.kommune.no

De har kontor på Peer Gynt Helsehus. Begge har 100 prosent stilling

Ragnhild Skarpaas Andersen, e-post ragnhild.andersen@moss.kommune.no 

Ragnhild er også kreftkoordinator for Råde kommune. Hun har kontor på Ryggeheimen/Råde sykehjem og har 100 prosent stilling

Fredrikstad:

Elisabeth Bjørnstad Karlsen, e-post: elbk@fredrikstad.kommune.no

Hun er ansatt i hel stilling og har kontor i H2-bygget på Kråkerøy.

Hvaler: 

Johanne Langvik, e-post jlan@hvaler.kommune.no

Hun er ansatt i hjemmesykepleien og har 50 prosent stilling som kreftkoordinator

Halden/Aremark: 

Ellen Rosseland Hansen epost ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Hun har kontor på Halden Helsehus og har 100 prosent stilling.

Indre Østfold:

Heidi Harefallet Slupstad

e-post heidi.harefallet.slupstad@io.no

Mob.tlf. 969 49 068

Indre Østfolds kreftkoordinator har 50 prosent stilling. Mer informasjon i egen artikkel: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4158098/17036/Askim-kommune-har-faatt-kreftkoordinator 

Sarpsborg:

Heidi Meisingset e-post: heme@sarpsborg.com

Hun er ansatt i hel stilling og har kontor på Helsehuset i Sarpsborg.

Våler: 

Huong Nguyen, e-post: huong.nguyen@valer-of.kommune.no

Hun er ansatt i hjemmesykepleien og har 50 prosent stilling som kreftkoordinator.