Tariffoppgjørene 2020 – videre fremdrift

Av Eirik Rikardsen, 11.06.2020

På grunn av koronasituasjonen ble alle tariffoppgjørene som skulle vært gjennomført denne våren, utsatt til høsten. Det er nå avtalt oppstart og fremdrift i de fleste av områdene.

Se datoene for oppgjøret i denne artiklen.

Spekter

Forhandlingene i Spekterområdet starter for NSFs del 25.august med de innledende forhandlingene og deretter blir videre fremdrift avtalt.

KS

I KS starter forhandlingene 3.september. Frist for avslutning av forhandlingene er 15.september.

Oslo

Forhandlingene for Oslo kommune vil stort sett være koordinert i forhold til KS-oppgjøret. Oppstart er ikke avklart ennå.

Staten

I det statlige tariffområdet er det avtalt forhandlingsoppstart 1. september.. Frist for avslutning er 15.september.

Virke

I Virke/HUK-området (helse, utdanning og kultur) er det planlagt forhandlingsstart 10.-12.november.

KA

Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom KA og NSF er så langt ikke avklart.

NHO/Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom NHO og NSF er så langt ikke avklart.