Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad og Sarpsborg

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 15.06.2020

Nesten 29.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Sarpsborg og Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling. I Sykehuset Østfold er det minstelønn som gjelder.

– Topplønn til nyutdannede sykepleiere gjør sommerferieavviklingen enklere. Det er også et smart rekrutteringstiltak, sier NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad Rita Standal. I år har Fredrikstad rekruttert 30 nyutdannede sykepleiere til jobb i hjemmesykepleien. I tillegg har kommunen rekruttert en del også til sykehjemmene. 

Særavtale med NSF kan bedre sykepleierdekningen i sommer

Det er utfordrende for kommuner og sykehus å sikre god sykepleierdekning under sommerferieavviklingen. Koronapandemien har bidratt til å gjøre det enda mer krevende å sikre god nok bemanning med nødvendig kompetanse. En måte å løse bemanningsutfordringene på er å inngå særavtale med NSF. Basert på frivillighet og ekstra godtgjøring kan arbeidsgivere sikre at egne ansatte kan jobbe ut over sin stilling uten at det kommer i konflikt med Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven tillater ikke planlagt overtid/merarbeid. For å unngå planlagt overtid/merarbeid kan arbeidsgiver også tilby deltidsansatte utvidelse av sin stilling under hovedferieperioden. Det er lurt for både arbeidsgiver og arbeidstaker at dette avtales skriftlig.

En del arbeidsgivere tilbyr ekstra godtgjøring for å rekruttere kvalifiserte sommervikarer. Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad tilbyr nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb, topplønn som sykepleier + et tillegg på 50 kroner per time. For en nyutdannet sykepleier uten lønnsansiennitet betyr det nesten 29.000 kroner mer i lønn enn om man starter på minstelønn, slik Sykehuset Østfold tilbyr. Det forutsetter at man jobber hel stilling disse 8 ukene.

Mange blir i kommunen

Fredrikstad har siden 2009 tilbudt nyutdannede sykepleiere topplønn for arbeid i perioden med sommerferieavvikling. Erfaringene viser at mange sykepleiere velger å bli i kommunen etter at perioden med topplønn er over. Det avhenger selvsagt av at de har gjort seg gode erfaringer med å jobbe der.

Bedre hverdag for kollegaene

- Da ordningen første gang ble innført i 2009, fikk vi en del reaksjoner fra andre fast ansatte sykepleiere, sier NSFs hovedtillitsvalgt. - De reagerte på at vikaren, som de ofte fikk opplæringsansvar for, tjente mer enn dem selv som hadde flere års erfaring. Før denne ordningen ble innført, jobbet jeg selv i hjemmesykepleien. Jobben holdt på å ta livet av oss om sommeren, fordi vi var så få sykepleiere på jobb. Etter at kommunen tilbød topplønn for sommervikarer, ble hverdagen for oss alle bedre, understreker Standal.

Også Halden bruker lønn for å rekruttere sykepleiere i sommervikariat

I tillegg til Fredrikstad og Sarpsborg tilbyr også Halden kommune nyutdannede sykepleiere lønn tilsvarende 16 års ansiennitet under sommerferieavviklingen. Her får alle sykepleiere i sommervikariat lønn som 16 års ansiennitet. På åtte uker gir det nesten 15.000 kr mer enn minstelønna som Sykehuset Østfold tilbyr de nyutdannede.NSFs hovedtillitsvalgt Elisabeth Stø melder om at det har hatt god effekt på rekrutteringen til kommunen.

Vil du vite mer om ordningen, kan du ta kontakt med NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad Rita Standal på mob. 41432652, Anne Kierulf-Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Sarpsborg, på mob. 41902070 og Elisabeth Stø, hovedtillitsvalgt i Halden, på mob. 90612281.