Sommerhilsen til NSFs medlemmer i Viken

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 17.06.2020

Kjære NSF-medlemmer i Viken!

Den 16. september blir NSF Akershus, NSF Buskerud og NSF Østfold til ett fylkesledd med fylkeskontor i Sykepleiernes Hus i Oslo. Denne dagen skal det velges ny politisk ledelse med en fylkesleder og to nestledere på heltid. I tillegg skal det velges nye fylkesstyremedlemmer.

Mange som har stilt seg til disposisjon til disse vervene, har måttet vente ekstra lenge. Takket være restriksjoner knyttet til koronapandemien, har valgene blitt utsatt. Det betyr at Ragnhild Hegg, fylkesleder i Akershus, Linda Lavik, fylkesleder i Buskerud, og Karen Brasetvik, fylkesleder i Østfold, har fått utvidet sine verv til nye ledere er på plass i september. Mens Linda stiller til valg som fylkesleder og/eller nestleder i NSF Viken, har Ragnhild og Karen valgt å avslutte sine fylkeslederverv.

2020 - sykepleiernes år

Verdens helseorganisasjon har erklært 2020 som sykepleiernes og jordmødrenes år. Vi hadde gledet oss til mange spennende arrangement for NSFs medlemmer for å feire vår profesjon. I stedet for feiring har det blitt hard jobbing for mange. NSFs medlemmer i klinikken har opplevd tøffe, uforutsigbare og lange arbeidsdager. Mange av NSFs medlemmer i lederstillinger har også opplevd tøffe dager med krisehåndtering døgnet rundt. Og NSFs tillitsvalgte har møtt mange utfordringer for å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Gjennom hyppige digitale møter og tett telefonkontakt har vi på fylkeskontorene i Akershus, Buskerud og Østfold blitt godt informert og involvert i det som skjer i helsetjenesten.

Synlige sykepleiere og sykepleiermangel

Takket være koronapandemien har sykepleiernes innsats i helsetjenesten blitt godt synlig. Det samme har sykepleiermangelen. Allerede før koronapandemien hadde befolkningen stor tillit til vår profesjon. Den har ikke blitt mindre i løpet av våren. Imidlertid skal det mer enn applaus og hederlig omtale til for at sykepleiere skal bli på post. I dag slutter en av fem sykepleiere før de har jobbet ti år – mange på grunn av misnøye med lønns- og arbeidsvilkår.

Sykepleiermangelen er den største utfordringen landets kommuner har. Også sykehusene merker at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde sykepleiere. NSF vil ikke akseptere noe 0-oppgjør for landets mest etterspurte yrkesgruppe som også har stått i front under årets koronapandemi, når årets hovedtariffoppgjøret starter i september.

Da har vi også blitt NSF Viken med nær 22.000 medlemmer, nesten 600 tillitsvalgte og et flott trommekorps som vil sørge for at NSFs krav blir hørt.

Før vi starter på kampen om kronene for å sikre NSFs medlemmer bedre lønnsvilkår, ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer!

På vegne av fylkeskontorene i Akershus, Buskerud og Østfold; Ragnhild Hegg, Linda Lavik og Karen Brasetvik