Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Av Joakim Stubberud, 18.06.2020

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Forskriften er endret med virkning fra 1. mars 2020. Sykepleiere kan nå fål yrkesskadeerstatning ved eventuell uførhet, varig mén eller død som følge av komplikasjoner etter koronasmitte.

De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. Likevel er det viktig at de som blir smittet sørger for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist i tilfelle du skulle få varig skade.

  • Ta vare på prøveresultater/epikriser som bekrefter smitte. Sørg for at all kontakt med lege / helsetjeneste om diagnose og sykdomsutvikling dokumenters i journal.
  • Få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot Covid 19-pasienter, evt mangel på smitteversutstyr / - utstyr med feil eller mangler
  • Beskriv gjerne situasjonen der det kan tenkes du er blitt smittet. Dersom det er mistanke om at en spesiell pasient har vært smittekilden, skyldes smitten at du er blitt hostet på, eller andre mer konkrete hendelser, eks manglende smittevernutstyr, er det viktig å beskrive hendelsen i detalj i skademeldingen.
  • Sørg for at det skrives en intern skademelding/avviksmelding. Ta kopi av skademeldingen
  • I tillegg må smitten meldes NAV som yrkessykdom dersom du mener du har fått en varig skade etter smitten. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV, men dersom det likevel ikke blir gjort må du selv sørge for det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.

Det er et års frist for å melde yrkessykdom til NAV. Hvis du mistenker at du ikke er helt frisk etter å ha hatt covid-19, bør du ikke vente så lenge.

 

Har du spørsmål om dette, eller andre spørsmål om yrkesskade / yrkessykdom kan du kontakte seniorrådgiver Grete Follestad – grete.follestad@nsf.no ( medlemmer i Akershus) eller seniorrådgiver Eva Zimmermann evaz@nsf.no ( medlemmer i Østfold og Buskerud)