Kompetansebeskrivelse for kreftsykepleiere

Av Merete Brungot Kløvning, 18.06.2020

Kompetansebeskrivelsen synliggjør, konkretiserer og beskriver kreftsykepleierens særegne kompetanse, funksjon og ansvar