Nyvalgt ledelse av NSF Student!

Av Trine Håvardsen Skaar, 20.06.2020

NSF Students årsmøte har talt! Edel Marlèn Taraldsen og Kent Hanssen skal lede NSF Student det kommende året!

NSF Student holdt sitt årlige møte på et historisk vis i år, nemlig heldigitalt! Normalt samles over 120 delegater og fylkesrepresentanter til et fysisk årsmøte hver juni. Situasjonen vi alle befinner oss i gjorde dermed at årets årsmøte måtte holdes digitalt. 

 

Flere delegater enn i 2018 vedtok nye innsatsområder og politikk NSF Student skal kjempe for det kommende året. I tillegg valgte de ny leder og nestleder av NSF Student!

 

Edel Marlèn Taraldsen er valgt som ny studentleder i Norsk Sykepleierforbund.
Edel har vært fylkesrepresentant for Finnmark i 3 år, sittet 2 år i studentstyret, vært fungerende lokallagsleder i Hammerfest i lang tid og deltatt i NSFs verveteam to ganger. Nå skal hun lede over 13.500 sykepleierstudenter! Dette skal hun gjøre sammen med nyvalgt nestleder. 

 

Kent Hanssen er valgt som ny studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund.
Kent har vært vara-fylkesrepresentant i Nordland i 1 år, sittet et år i studentstyret og deltatt i verveteamet 2019. Kent har også vært en pågangsdriver for opprettelse av flere lokallag rundt om på ulike campus i perioden 2019-2020. Han ska lede NSF Student sammen med nyvalgt leder Edel den kommende perioden, i tillegg til å være hovedansvarlig for tillitsvalgte og lokallag på nasjonal basis.

 

Edel og Kent, skal sammen med nyvalgt studentstyre sørge for at stemmen og meningene til landets sykepleierstudenter blir hørt det kommende året. I studentstyret har de med seg: 

 

Studentstyret 2020-2021

Karl Ernest Bøe Koch, USN Campus Porsgrunn

Solveig Fosse, OsloMet Campus Pilestredet

Nora Pettersen Daldorff, NTNU Campus Trondheim

Ida Nagel Fredriksen, VID Campus Bergen

Hilal Gure, OsloMet Campus Kjeller

1. vara: Truls Aamodt, Universitetet i Stavanger

2. vara: Sigrid Husøy Larsen, Universitetet i Tromsø Campus Tromsø

3. vara: Ruben Dahl Leirvåg, Universitetet i Agder Campus Grimstad