Geriatrisk sykepleie 1 2020

Av Katrine Linnom Pedersen, 19.06.2020

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende eldre" og "«Det er kvardagen vi kjem til» – erfaringar frå eit alderspsykiatrisk team ved eit distriktspsykatrisk senter".

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.