Eldre skal bli forskere

Av Marius Harlem, 23.06.2020

Innen helseforskning stilles det krav om brukermedvirkning. Et av svarene fra SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) er å holde forskerskole for brukere.

 

I et auditorium sitter at titalls eldre og følger med mens professor og senterleder ved SESAM, Ingelin Testad, gir en innføring i begreper og terminologi i forskning.  Deltakerne er WiseAge-medlemmer som deltar på SESAM sin forskerskole for brukere. Tidligere på dagen har de fått opplæring i etikk og ulike forskningsdesign.

- Dette var kjekt, sier Lillian Michaelsen. Det var særlig spennende å lære om lover, retningslinjer og etikk innen forskning. Og det var også inspirerende at forskningssjefen ved Stavanger universitetssjukehus kom for å undervise oss.

Reell påvirkning
Michaelsen har ingen erfaring med forskning fra før, men hun har alltid vært politisk engasjert og tatt verv for å påvirke samfunnet rundt seg. Nå ser hun for seg å påvirke i rollen som bruker i forskning.

- Det er viktig at vi som er eldre er med og setter fokus på hva det skal forskes på. Da får vi svar på de riktige spørsmålene, utdyper Michaelsen.

 «Grensesprengende forskning er karakterisert av høy kvalitet, nyskaping og mot til å utfordre det eksisterende». Sitatet er hentet fra den nasjonale strategien HelseOmsorg21 som anbefaler at det etableres kurs og kompetansehevende tiltak til brukerne. For SESAM betyr dette blant annet at eldre skal være med i alle forskningsprosjekter.

- Vi arrangerer forskerskole for brukere for at de skal kunne påvirke forskningen. Brukere kan bringe inn nye perspektiver, og for at brukermedvirkningen skal være reell, og ikke bare på papiret, må de eldre ha nok kunnskap til å kunne forstå og påvirke forskningsprosessene, sier prosjektkoordinator ved SESAM, Ane Haugland.

Forskning og praksis
SESAM står for bedre samhandling og praksisnær forskning. Og mens WiseAge er arenaen for eldres brukermedvirkning i forskningen, er FOKUS tilsvarende viktig for samarbeidet mellom forskning og praksisfeltet. FOKUS er et nettverk som består av omtrent ti forskningssykehjem. Sykehjemmene deltar aktivt i forskningen sammen med SESAM, blant annet med å utarbeide forskningsspørsmål og å samle inn data. Nettverket gir forskerne god kontakt med praksisfeltet. Samtidig hjelper det helsepersonell med å bygge ny og stadig bedre praksis på fersk og oppdatert forskning.

- For at ulike aktører innen eldremedisin skal få til et godt forskningssamarbeid, så må vi ha en felles kunnskap av hva forskning er. Det er det vi oppnår med forskerskolen for brukere, forklarer Haugland.

Målgruppen for SESAMs forskerskole er dermed både helsepersonell, FOKUS-sykehjem, bedrifter, WiseAge-medlemmer, personer med demens og andre interesserte. Forskerskolen fokuserer på forskningen som blir gjort på SESAM, og er en todelt modell der trinn 1 er en fem timers grunnleggende innføring i forskning, men trinn 2 går litt dypere inn i enkelte forskningsdesign.

- Så lenge jeg kan komme ifra i hverdagen, så kommer jeg på trinn to også, sier Michaelsen.

(Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 1-2020 og kan lastes ned som pdf-fil - se vedlegg til høyre på denne siden)