Nye studentledere

Av NSF, 23.06.2020

NSF Students årsmøte har talt. Edel Marlén Taraldsen og Kent Hanssen skal lede NSF Student det kommende året.

NSF Student holdt sitt årlige møte på et historisk vis i år, nemlig heldigitalt. Normalt samles over 120 delegater og fylkesrepresentanter til et fysisk årsmøte hver juni. Situasjonen vi alle befinner oss i gjorde dermed at årets årsmøte måtte holdes digitalt. 

Flere delegater enn i 2018 vedtok nye innsatsområder og politikk NSF Student skal kjempe for det kommende året. I tillegg valgte de ny leder og nestleder av NSF Student.

Edel Marlén Taraldsen har vært fylkesrepresentant for Finnmark i tre år, sittet to år i studentstyret, vært fungerende lokallagsleder i Hammerfest i lang tid og deltatt i NSFs verveteam to ganger. Nå skal hun lede over 13.500 sykepleierstudenter! Dette skal hun gjøre sammen med nyvalgt nestleder, Kent Hanssen. 

Kent har vært vara-fylkesrepresentant i Nordland i ett år, sittet et år i studentstyret og deltatt i verveteamet 2019. Kent har også vært en pågangsdriver for opprettelse av flere lokallag rundt om på ulike campus i perioden 2019-2020. Han ska lede NSF Student sammen med nyvalgt leder Edel den kommende perioden, i tillegg til å være hovedansvarlig for tillitsvalgte og lokallag på nasjonal basis.

Studentstyret 2020-2021
Karl Ernest Bøe Koch, USN Campus Porsgrunn
Solveig Fosse, OsloMet Campus Pilestredet
Nora Pettersen Daldorff, NTNU Campus Trondheim
Ida Nagel Fredriksen, VID Campus Bergen
Hilal Gure, OsloMet Campus Kjeller
1. vara: Truls Aamodt, Universitetet i Stavanger
2. vara: Sigrid Husøy Larsen, Universitetet i Tromsø Campus Tromsø
3. vara: Ruben Dahl Leirvåg, Universitetet i Agder Campus Grimstad