Ny fagrådgiver i LaH NSF

Av Ellen Kathrine Larsen, 24.06.2020

Etter en lang og grundig prosess, med mange veldig godt kvalifiserte søkere, har vi endelig gleden av å introdusere vår aller første fagrådgiver i LaH:

Ingeborg Berg-Olstad

Bli kjent med vår nye fagrådgiver:

Ingeborg er ei blid Tromsø jente på 45 år som nå er bosatt i Fredrikstad. Hun var ikke helt sikker på hva hun skulle bli når «hun ble stor» og tok medisinsk grunnfag før hun startet på sykepleien. Så tok hun miljø og miljøvernfag før hun ble helsesykepleier i 2005. I 2016 fullførte hun mastergrad i sykepleie med fordypning helsesøstertjeneste. 

Ingeborg har siden 2006 jobbet som helsesykepleier på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Hun har fungert som Teamleder for grunnskolen med fag- og driftsansvar for grunnskolen. Nå kommer hun fra en stilling som avdelingsleder for Helsetjenesten for barn og unge, med fag-, økonomi- og personalansvar i Moss kommune. Her har hun hatt fagansvar for hele bredden i helsetjenesten og for flere ulike faggrupper som jordmødre og fysio/ergo for barn.

Masteroppgave omhandlet tidlig samspill, og hun gjennomførte et forskningsprosjekt og skrev en forskningsartikkel; «Helsesykepleiers vurdering av tidlig samspill mellom barn og for foreldre». Gjennom forskningsprosjektet, videreutdanning i psykososialt arbeid og gjennom lederstilling i omorganiseringsprosesser har hun fått ulik erfaring når det gjelder prosjekt- og prosessarbeid.
Ingeborg brenner for fagutvikling og er opptatt av kvalitet i faget. Hun har siden 2015 vært aktiv i LaH NSF Østfold, både som leder for redaksjonskomiteen og som lokalgruppeleder siden 2016. Gjennom disse årene har hun blitt kjent med organisasjonen, medlemsarbeid og utvikling av medlemssider på NSF sin side og facebook. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeid og at økt forståelse av hverandres perspektiver vil gagne barn og unges oppvekstsvilkår.
Ingeborg beskrives som faglig, fleksibel, samarbeidsvillig, nysgjerrig og med stor arbeidskapasitet.

Fagrådgivers jobb er:

  •  Å understøtte og drive fagutvikling innenfor helsesykepleierfaget, i en variert og utfordrende arbeidshverdag
  • Å drive medlemsarbeid herunder publisering på nettsider, ulike sosiale medier og arbeid knyttet til Arendals-uka
  • Saksbehandling knyttet til forberedelser av saker og høringer samt fremsettelse av søknader om midler
  • Administrative- og kontortekniske oppgaver
  • Prosjektarbeid i forbindelse med etablering av et utviklings- og kompetansesenter for helsesykepleiere

Det er en 100% engasjementstilling, med ett års varighet og mulighet til forlengelse.
Vi ønsker Ingeborg hjertelig velkommen inn i teamet vårt og gleder oss til fortsettelsen.