Inkluderingsprosjektet i NSF Oslo

Av Gry Renate Bergskaug, 24.06.2020

NSF Oslo jobber med et språkkurs i norsk for sykepleiere som skal bli tilgjengelig for både ekstraordinære medlemmer og andre medlemmer med et annet morsmål enn norsk. Språkkurset er et av delmålene i prosjekt «Inkludering i NSF Oslo», som skal bidra til bedre inkludering i det norske helsevesenet for sykepleiere med utdannelse fra utlandet. Det er også et tilbud til andre medlemmer av Norsk Sykepleierforbund som kan ha nytte av kurset.

 

Språkkurset Sykepleie på norsk skal være et tillegg til nivå «bergenstest»- B2 og skal bidra til å gi kursdeltagerne innføring i ord og uttrykk som man bør kjenne til når man jobber som sykepleier i Norge. Kurset bygger på De 12 behovsområdene og tar for seg lett gjenkjennbare situasjoner som oppstår i kommunehelsetjenesten i Norge. Kurset skal være progressivt, slik at vanskelighetsgraden øker gradvis for hver case.

For at kurset skal være lett tilgjengelig og mulig å gjennomføre for så mange som mulig har NSF Oslo valgt en nettbasert kursløsning gjennom Fagbokforlaget slik at medlemmene vil kunne ta kurset i sitt eget tempo og på tidspunkter som passer dem.

Til nå har NSF, i samarbeid med Fagbokforlaget, utarbeidet en struktur for språkkurset, samlet en glosebank og laget sykepleierelevante caser som skal brukes i språkkurset. Ordbank og caser har vært ute til gjennomlesning og godkjenning hos fagsykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Det gjenstår nå å lage små mediasnutter som skal brukes til de forskjellige casene, at Fagbokforlaget syr kurset sammen samt en gjennomgang av forklaring til de forskjellige glosene og uttrykkene. Om du ønsker å bidra så har vi behov for hjelp til ord og uttrykks forklaringer. Det er mange ord og vi setter pris på bidrag til dette arbeidet. Vi har også behov for aktører til mediasnuttene.

Så om du har skuespillertalent, er godt vant med å stå foran kamera og kunne tenke deg å bidra til innspilling av mediasnutter eller vil bidra til ord og uttrykks forklaring, kan du sende en e-mail til oslo@nsf.no og merke e-mailen med «bidrag til inkluderingsprosjekt».

Vi forventer at språkkurset vil være tilgjengelig for medlemmer fra starten av 2021 og tror at dette vil bli et veldig bra medlemstilbud som vil bidra til økt inkludering i det norske helsevesenet.