Tre er blitt til to.

Av Anne Hansen Vartdal, 24.06.2020

Fredag 19.juni hadde seniorrådgiver Kristin Sædberg Håkonsen siste arbeidsdag i NSF og fra 1.august blir hun pensjonist. Mange av dere kjenner Kristin fra medlemshenvendelser, nettverksamlinger, foredrag og tillitsvalgtopplæring.  

Kristin har jobbet 23 år i NSF, hun har vært en dyktig medarbeider, som raust har delt kunnskap med kolleger, samarbeidsparter  og tillitsvalgte. Kristins spesialfelt de siste årene har vært yrkesskader. Mange har stiftet bekjentskap med henne når en er blitt skadet på jobb. Kristin har hjupet utallige medlemmer med å føre skadesakene  overfor forsikring, Nav og trygderett. 

I løpet at 23 år er det utrolig mange medlemmer som har fått veiledning og tillitsvalgtopplæring av Kristin. 

Kristin blir savna i kollgiegruppa og blant tillitsvalgte. Nå venter  ny livsfase som pensjonist og vi ønsker henne alt godt og lykke til med mulighetene som tida fremover byr på!

På Aust-Agder kontoret er det nå redusert kapasitet med rådgiver Halvard Dalen og fylkesleder Anne Vartdal. Slik vil det være frem til kontoret blir sammenslått med Vest-Agder til NSF Agder i midten av september. 

I august er fylkeskontoret i flyttemodus. Vi flytter fra Jernbanestasjonen i Arendal og etablerer oss i flotte lokaler i Dronningensgate 12 i Kristiansand fra 24.august. 

16. og 17.september er det valg på nytt fylkesstyre og nye fylkesledere. Det er etter det vi formelt blir NSF Agder. Dette skal vi skrive mer om etter sommeren. 

Vi samarbeider med kolleger i Vest og fylkeskontorene er bemannet i hele sommer. 

Dere når oss som vanlig på telefon 994 02 409 eller mail: aust-agder@nsf.no

Fylkeskontoret ønsker alle i jobb eller ferie gode sommerdager!