Aktivitetsmidler til faggruppene

Av Ine Myren Nesbø, 25.06.2020

Sentralt fagforum har fått innvilget midler til aktivitetsstøtte for faggruppene i 2020, et viktig bidrag for engasjement og utvikling i faggruppene.

Midlene skal bidra til økt aktivitet og et bedret faglig tilbud til NSFs medlemmer for å oppfylle faggruppenes formål og mulighet til å bidra inn i NSFs strategi og innsatsområder. Aktivitetene kan gjerne involvere flere faggrupper. Eksempler på aktiviteter kan være webinar, alternative fagkvelder, kurs, lokalsamlinger, studentbesøk, hospitering eller promotering av faggruppe/fagfelt. Aktiviteten må samsvare med NSFs og FHIs retningslinjer for ivaretakelse av smittevern.

Alle søknader skal sendes til Sentralt fagforum via faggruppestyrene. Har du et godt forslag for din faggruppe? Send det inn til ditt faggruppestyre!