Fylkesleder har ordet.

Av Anne Hansen Vartdal, 25.06.2020

Denne våren har vært helt spesiell og krevende, både på jobb og hjemme. Da landet stengte ned i mars opplevde vi alle en situasjon vi ikke hadde vært borte i før. Det utfordret oss på hjemmebane, men også arbeidstid og arbeidsoppgavene ble endra. 

Denne våren har vært helt spesiell og krevende, både på jobb og hjemme. Da landet stengte ned i mars opplevde vi alle en situasjon vi ikke hadde vært borte i før. Det utfordret oss på hjemmebane, men også arbeidstid og arbeidsoppgaver ble endra. Mange ledere og ansatte har jobbet svært mye, samtidig med at vi alle kjenner folk i nærheten som ble permitterte og har den usikkerheten.

Heldigvis slo ikke det verste smittescenariet til i Agder, og i vår region fikk en rask kontroll over syke og smittede. Likevel har mange opplevd stort press på jobb, tøffere turnuser og arbeidshverdagen mer tungvinn med lister og inndelinger i ansattgrupper. Stor respekt til dere som midt oppi dette har barnehage- og skolebarn og har måttet organisere hjemmebanen også!  Vi får satse på at alt arbeid som er gjort, enten planlagt eller gjennomført, har vært nyttig for å være forberedt for fortsettelsen eller andre hendelser som kan utfordre oss i fremtiden.

I NSF og fylkeskontoret, har alle ansatte vært på hjemmekontor. Alle NSF sine arrangement ble avlyst, både tillitsvalgtopplæring, fagkonferanser og ikke minst fylkesmøtet der vi skulle velge ny fylkesledelse.  Som mange i samfunnet har vi også jobbet på nye måter, lært en hel masse om samhandling elektronisk med møter og kurs på forskjellig elektroniske plattformer. Å være tillitsvalgt har vært krevende, nye avtaler, store endringer som må drøftes på video, uten å møtes fysisk. 

Hovedoppgjøret i vår er utsatt, og partene i offentlig sektor møtes i august. Det diskuteres om det er tiden for et null oppgjør. Samtidig som at mange av våre tillitsvalgte, når de har prøvd forhandle kompensasjonsordninger og lønn for endra arbeidsoppgaver, ansvar og fleksibilitet har blitt vist til høstens lønnsoppgjør. Det er viktig å ha med seg videre at kapasiteten i helsevesenet var en vesentlig grunn til de inngripende tiltakene Regjeringen vedtok å stenge ned landet! Og mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere har blitt veldig tydelig denne våren.

Nå står sommeren for døren. De store arrangementene i området, som krever oppbemanning også i akuttmottak og legevakt blir jo ikke noe av i år. Det kan likevel utfordre kapasiteten både i sykehus og kommunehelsetjeneste om vi får oppblomstring av koronasmitte. Vi skal jo feriere i Norge i år. Sørlandet og Lofoten var av stedene som hadde mest «klikk» på Finn reiser en periode i vår. Vi venter mange hyttegjester og gjennomreisende til landsdelen de kommende ukene.

Vi må krysse fingrene for at alle tar ansvar og smittehensyn også i feriemodus, slik at dere kan ha en forutsigelig arbeidstid i sommer og få en høyst fortjent sommerferie for å lade batterier, koble ut og fylle på med energi!  

Verdens Helseorganisasjon har dedikert 2020 til sykepleiere og jordmødres år. Det har ikke blitt tid til feiring. Nå gjøres sykepleiere og jordmødres år i praksis! Takk for innsatsen dere gjør for pasientene og befolkningen! God sommer!