Eldrebrølet runger over Bergen

Av NSF, 25.06.2020

Fredag avdukes et nytt bilde i Norsk Sykepleierforbunds gatekunstprosjekt av Irene Vågen. Hun har bokstavelig talt løftet eldreomsorgen gjort den synlig i folks bevissthet gjennom hennes eldrebrølkampanje.

Irene vågen blir sykepleier nummer to som hedres med et gatebilde, Street Art, i dette året som WHO har utpekt til sykepleiernes og jordmødrenes år.

Avdukinga skjer på Fløyen i Bergen – der bildet skal stå som et varig minne om at vi aldri må svikte våre eldre og demente.

Irene Vågen jobber på demensavdelinga ved Luranetunet sjukeheim, i Bjørnefjorden kommune utenfor Bergen. Sammen med en kollega har hun arbeidet for at eldreomsorgen skal få en høyere prioritering, både innen egen kommune, men også nasjonalt – hun har etablert «Eldrebrølet».

Foto: Arne Beck


Alle eldre fortjener å bli sett som det de er – ikke bare som eldre. Aksept for å kunne være den du er uansett etnisitet, religion eller legning. Vi vet at flere eldre opplever usikkerhet rundt det å være åpen om sin legning den dagen de flytter inn på institusjon, så i disse Pride-tider vil vi slå et ekstra slag for eldre LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) sine rettigheter til å være dem de er.

Det skal være trygt å bli gammel i Norge. Vi skal ha det sånn at vi kan møte alderdommen med en visshet om at vi skal bli tatt godt vare på, selv om du har en, to eller mange diagnoser.

Forslagsstilleren, Tone Gry Lyssand, sier følgende om Irene Vågen:

«Irene er ein dyktig sykepleier og ein kollega som er veldig godt likt på arbeidsplassen sin. Ho bør få ansiktet malt på ein vegg for å skape meir blest om eldrebrølet og kor viktig det er å få frem at demente pasienter trenger dyktig sykepleiere for å ivareta pasientene på den beste måten som er mulig.»

Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak dette argumentet og ser frem til å avduke «Eldrebrølet». Ønsker du å følge med når forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen foretar den offisielle avdukingen, kan du gjøre det på NSFs facebook-side fredag klokken 14.00.

Program Fløyen
14.00: Tale forbundsleder
14.05: Avduking med musikk
14.10: Møte mellom sykepleier Irene Vågen og gatekunstner Dish
14.15-14.20: Piece by Piece: om «Marbels»
14.25-14.30: Tor Engevik om betydningen av fysisk aktivitet og glede for eldre
14.30 -14.35: Musikk spilles på nytt
14.35-14.45: Trening med Tor og Unni

Norsk Sykepleierforbunds gatekunstprosjekt, «The Art of Nursing», er et samarbeid mellom NSF og Piece by Piece og deres gatekunstere i Bergen. Se det første bildet vi publiserte og les mer om prosjektet her.