Midler til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten?

Av LaH NSF, 25.06.2020

Det er en del snakk om midler til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi i LaH får mange spørsmål fra dere medlemmer om dette.

Svaret er at det er bevilget ved RNB (Revidert Nasjonalt Budsjett) og at denne tiltakspakken er foreløpig lagt inn i rammene, mens for eksempel  tiltakspakken for sårbare eldre skal øremerkes gjennom Helsedirektoratet.

Det betyr at dere må være årvåkne, gode samfunnsaktører og sjekke at deres kommune faktisk bruker de styrkingsmidlene de snakker om der det skal styrkes. Det har også vært sagt av våre stortingspolitikere at styrkingen skal være nå i skolens ferie. Det er ikke lett å få til, derfor må vi få de pengene til høsten for å styrke tjenesten for de som trenger oss mest.

Det står veldig konkret at det skal gå til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (ikke kommunene generelt). Men dette har vi en del erfaring med fra tidligere, så da vet vi at vi må etterspørre og ikke gi oss!

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner for å øke tilgjengelighet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er blant annet å bidra til at tjenesten kan ha åpent i skolens sommerferie. Midlene kan også brukes til innkjøp av utstyr for å gjøre tjenesten tilgjengelig på digitale flater. Forslaget er en del av Tiltaksplan sårbare barn og unge som er iverksatt som følge av de konsekvensene koronaepidemien har hatt for denne gruppen.

Koronasituasjonen: Økte bevilgninger til helse- og omsorgssektoren

23. juni kom tiltakspakke for sårbare barn og unge vedteken. Her inngår helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men vi vet ikke hvordan dette skal gjennomføres og fordeles.