Eldrebrølet avduket

Av NSF, 26.06.2020

Fredag avduket Norsk Sykepleierforbunds leder, Lill Sverresdatter Larsen, Eldrebrølet - portrett av sykepleier Irene Vågen, på Fløyen i Bergen.

I strålende solskinn, nesten 30 varme grader og med flott utsikt over Bergen, ble «Eldrebrølet» avduket.

Irene vågen blir sykepleier nummer to som hedres med et gatebilde, Street Art, i dette året som WHO har utpekt til sykepleiernes og jordmødrenes år, og som Norsk Sykepleierforbund ønsker å bruke til å hedre sykepleierne med prosjektet «The Art of Nursing.»

Eldrebrølet

 

Irene Vågen jobber på demensavdelinga ved Luranetunet sjukeheim, i Bjørnefjorden kommune utenfor Bergen. Sammen med en kollega har hun arbeidet for at eldreomsorgen skal få en høyere prioritering, både innen egen kommune, men også nasjonalt – hun har etablert «Eldrebrølet».

- Irene Vågen har bokstavelig talt løftet eldreomsorgen gjort den synlig, ikke bare fra sin plassering her på Fløyen, men også i folks bevisshet gjennom hennes eldrebrølkampanje, sa forbundsleder Sverresdatter Larsen, og fortsatte:

Gjennom koronaen har sykepleierne stått i frontlinja. Covid 19 epidemiens desidert mest utsatte gruppe har vært eldre på sykehjem. Fra før svake, og nå uten andre valg en å ta imot det som blir igjen etter at øvrige krisepakker er fordelt. Når noen fordeler og tar valgene for dem, må andre være der for å sørge for at valgene som blir tatt er gode, at de er faglig forankret og ikke resultat av politiske hestehandler. Vi skal være der.


Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Det skal være trygt å bli gammel i Norge. Vi skal ha det sånn at vi kan møte alderdommen med en visshet om at vi skal bli tatt godt vare på. – selv om du har to diagnoser og enda et par diagnoser du blir mer og mer usikker på for hver taxitur mellom stadig flere spesialister.

Som geriatrisk sykepleier skal du kunne se et sammensatt sykdomsbilde;

Det er ikke lett. Det krever kompetanse, og den kompetansen har vi. - Dessverre er det for lite av den på norske sykehjem.

Det er rett og slett for få sykepleiere. Bare 8% prosent av nyutdannede ønsker å begynne på sykehjem. I følge (KS og) landets rådmenn er da også sykepleiere den arbeidsgruppa det er vanskeligst å rekruttere. Hos NAV er det registrert nesten 6000 ubesatte stillinger – og; sykepleiermangelen er økende.

Dette må vi gjøre noe med. Irene Vågen, som er portrettert her, har gått foran med konstruktivitet og lagt vekt på hva som kan bli bedre. På samme måte skal NSF sammen med myndigheter og arbeidsgivere finne løsninger som gjør eldreomsorgen attraktiv - både økonomisk og praktisk. I 150 år har sykepleiere bygget kunnskap om organisering av arbeid og optimalisering av ressursbruk. Da burde det i dag være unødvendig for en sykepleier med 3 års universitetsutdanning å tømme søppel og vaske toaletter. Jeg er ikke ute etter å nedgradere renhold, vi sykepleiere minst av alle, det er bare det at kompetansen vår kunne vært brukt så veldig mye bedre!


Ble litt tøy og bøy på publikum

Vi er, og skal være, i front faglig. Vi skal, selvfølgelig også i eldreomsorgen, ha oppdatert utstyr og vi skal bli enda tydeligere på vår rolle og hvordan vi bruker vår kompetanse der vi er.

Under mer normale forhold hadde nyhetsbildet denne uka i enda større grad vært preget av Pridemarkeringer. Landets partiledere ville ha danset gjennom opptog med mer eller mindre minnerike bidrag, noen ville glimret med sine like mye omtalte fravær. Landet over ville uansett regnbueflagget vaiet for aksept. Aksept for å kunne være den du er. Dessverre er det sånn at flere eldre nå opplever usikkerhet om hvorvidt de kan være åpne om sin legning som beboere på et bosenter eller et helsetun. Vi må ha en eldreomsorg hvor man kan få være den man er. Og det gjelder alle. Ingen skal måtte behøve å sitte med en følelse av å «miste seg selv» den dagen man flytter inn på institusjon.

Som sykepleiere har vi kompetanse til å se bak pillelistene og fysioterapiprogrammet. Vi ser også festløven og eventyreren. Vi ser den det er bilde av på veggen: familieankeret og studenten. Vi vet at verdighet og helse handler om noe helt annet enn om å få dagen til å gå. Det handler livskvalitet og om å glede seg til dagene som kommer.

Mange av dem vi møter i eldreomsorgen har ikke lenger evnen til å si i fra om egne behov eller fronte egne interesser. Da må vi si i fra for dem. Kunstverket jeg har gleden av å avduke i dag, er en måte å si i fra på. Vi må si i fra når beboerne på sykehjem ikke får den pleie de trenger. Vi må si i fra når ting må gjøres annerledes for at landets innbyggere skal få bedre liv. Vi må si i fra når systemene svikter og ressursene havner andre steder enn der de trengs mest.

Les mer om prosjektet her
Les om det første gatekunstbildet som ble avduket 12. mai