Sommerferieavvikling på fylkeskontoret 2020

Av Trine Bruseth Sevaldsen, 29.06.2020

Sommeren 2020 vil kontoret være bemannet med rådgivere, tilgjengelig på telefon eller mail. Ved behov for kontakt ring 99 40 24 09 eller send mail til: more.og.romsdal@nsf.no

Ferieperioder for rådgivene:

Gerd Irene: uke 27-31

Sabine: uke 32-34

Trine: uke 30-32

Anne-Ma: uke 26-29