Kari Kaldestad blir ny HTV for NSFs medlemmer ved UiS

Av Arild Berland, 02.07.2020

31.juli takker Marianne Storm av etter syv år som hovedtillitsvalgt for NSFs over 80 medlemmer ved Universitet i Stavanger (UiS). Klar til å ta imot stafettpinnen er Kari Kaldestad 

Kaldestad har en klar formening om hvordan hun best kan utøve HTV-rollen for å møte de utfordringene NSF ved UiS står overfor.

-    Medlemmene i NSF ved UiS bidrar til å utdanne sykepleiere på bachelor, master og phd-nivå. De bidrar til utdanning og forskning, bidrar til universitetet sin strategi og er sentrale for kvalitet i utdanningene. Det Helsevitenskapelige fakultetet har i forbindelse med Korona-pandemien fått tildelt et økt antall studenter, eksempelvis ved bachelor i sykepleie og ved master i AIO (anestesi- intensiv og operasjonssykepleie). Økt antall studenter krever tilstrekkelig kvalifiserte vitenskapelig ansatte, og nok- og store nok lokaler.

- Neste studieår kan være vanskelig å planlegge og kan utfordre medlemmene i arbeidet med undervisning og studentoppfølging. For å ivareta medlemmene i NSF vil jeg legge vekt på samarbeide med ledelsen for å sikre medlemmene gode arbeidsvilkår, og at deres innsats blir verdsatt og belønnet. Slik kan vi sammen lykkes med å utdanne gode og dyktige fagfolk som bidrar til å påta seg viktige samfunnsoppgaver, sier den påtroppende hovedtillitsvalgte til NSF Rogaland.

Bred erfaring og kompetanse
Kari Kaldestad har vært tilknyttet UiS siden 2000 med noen avbrekk innimellom. Hun har erfaring som sykepleier fra både ortopedisk og psykiatrisk avdeling ved SUS samt fra sykehjem og hjemmesykepleien i Stavanger kommune. Hun har mastergrad og doktorgrad og er i dag førsteamanuensis ved universitetet, sier Kaldestad i en kommentar til NSF Rogalands hjemmeside.

NSF Rogaland gratulerer Kari og ønsker henne lykke til i vervet! 

Takk, Marianne!
Vi takker samtidig Marianne Storm for den innsatsen hun har lagt ned for våre medlemmer ved UiS ien årrekke. Tusen takk, Marianne!