Medlemskontakten nr. 1 2020

Av Inger Stulen, 07.07.2020

Denne spesialutgaven har tittelen "Den nye hverdagen" og tar for seg hvordan korona krisen har påvirket sykepleieres arbeidshverdag i ulike områder.

Her er det mye interessant stoff!

Les spesialutgaven her:

Medlemskontakten - Den nye hverdagen