Aud H. Riise: Derfor vil jeg bli fylkesleder!

Av Arild Berland, 25.07.2020

I september skal det velges ny fylkesleder i NSF Rogaland. Valget står mellom Aud Hølland Riise og Siri Rugland Ree. NSF Lokalen har utfordret de to lederkandidatene til å svare på noen spørsmål slik at våre medlemmer blir litt mer kjent med dem - og med deres ambisjoner for fylkesledervervet. Først ut er Aud H. Riise.

Hvem er du, Aud H. Riise?
Jeg er snart 53 år, psykiatrisk sykepleier, bor i Stavanger, er gift og har barn som er flyttet ut. Jeg veldig glad i turer, gå, løpe og sykle. Jeg treffer ofte mine venner og venninner i forbindelse turer. Jeg er også glad i å samle familien nå som ungene har flyttet ut! Ellers liker jeg å følge med på politikk og samfunnsliv.

Min interesse for sammenhengen mellom politikk og fag ble vekket da jeg var leder for studentlaget til NSF i studietiden i Oslo. Møtet med praksisfeltet ble et realitetssjokk. Vi ble bedt om å kjøre opp tempoet og ikke engasjere oss mer enn nødvendig med pasientene. Vi hadde lært å ta vare på hele mennesket med alle de ulike dimensjoner, det var jo det jeg syns var spennende!

Når vi flyttet til Stavanger i 2000 begynte jeg å jobbe ved Lassa rehabilitering og fikk anledning til å jobbe helhetlig rundt hver pasient.

I min karriere som sykepleier har jeg hatt møter med pårørende og pasienter som jeg ikke ville vært foruten. Å få være tilstede i andres kriser er både utfordrende og givende. For meg er det i slike stunder jeg henter opp noe av sykepleiefagets kjernekompetanse. Når kunnskap og omsorg flettes sammen med en klokskap som er vurdert etter det beste sykepleiefaglige skjønn.

Fra 2011 har jeg vært frikjøpt som hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt (fra 2013) ved Helse Stavanger. Jeg har sittet i NSF Rogalands fylkesstyre i flere perioder og også vært styremedlem i styret for Helse Stavanger siden 2011

Hvorfor vil du bli fylkesleder for NSF Rogaland?
Jeg vil være med å drive NSF Rogaland til å løfte fram NSFs politikk slik at vi er synlige og interessante for de som bestemmer! NSF har en politikk med mange verdier på mange plan. Jeg vil være med å bidra slik at vi får den plassen og den annerkjennelsen vi må ha i samfunnet.

Jeg er glad for at jeg har tatt en slik utdanning og hatt så givende jobber. Derfor er jeg er opptatt av at sykepleieryrket skal fremstå som både interessant, attraktivt, spennende og utviklende. Det er en viktig drivkraft for meg. Sykepleien har en lang historie. Kvalitet, faglig standard og forsvarlighet har vært et gjennomgangstema. Det liker jeg! Vi trenger masterutdanning og forskningskompetanse!

Hvilke av dine egenskaper tenker du er mest nyttige i rollen som fylkesleder?
Jeg tror jeg kan være en samlende leder, og er god på å bygge relasjoner. Jeg kan omgås de fleste på en sympatisk måte. Jeg kan lytte, være kritisk og analytisk i min tilnærming til mange saker. Jeg kjenner NSF sin politikk og vet en del om hva våre medlemmer er opptatt av. Jeg har erfaring med forhandlinger og er opptatt av hvordan vi kan forbedre oss og syns det er spennende med ulike meninger. Min erfaring fra både kommunehelsetjenesten og sykehus er omtrent like!

Hvilke NSF-saker brenner du mest for?
Dette er et vanskelig spørsmål. NSF har mange viktige saker. Skulle jeg velge noe må det bli å formidle at anstendig lønn, mulighet for fagutvikling og gode arbeidstidsordninger er en forutsetning for rekruttering og kontinuitet i sykepleietjenesten.

Har du et livsmotto eller visdomsord du prøver å leve opp til?eg har ikke et spesielt livsmotto, men liker godt Bjørnstjerne Bjørnsons-sitatet: Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!