Kongens fortjenstmedalje til Torill Elin Olsen!

Av Karen Martine Flaten, 09.07.2020

Styret i SiSK gratulerer stomi-og kontinenssykepleier/høgskolelektor/Cand.san Torill Elin Olsen med KONGENS FORTJENSTMEDALJE for sin mangeårige og uvurderlige innsats for faget vårt!